Obsah podrobně (strukturovaně)

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání
POUŤ NA KYKLADY


Preambule

NAPŘED O KYKLADÁCH

Ostrovy v kruhu

- - - info Podnebí Kyklad

- - - info Geografie Kyklad, info Kykladská flóra

- - - info Kykladská fauna, info Domácí zvířectvo Kyklad

- - - info Insulární efekty

- - - info Zdroje bohatství a mlsnosti Kyklad

- - - info Etnika na Kykladách

- Kykladský pocit, exkurz Život na ostrovech

- Obřady turistů

Co nás čeká

- Obecná náboženská stratigrafie ostrovů

- Civilní stratigrafie ostrovů

Překrývání kultur na Kykladách, info Periodizace kultur na Kykladách

Náboženství na Kykladách, exkurz Kykladské kostelíčky

Kulturní historie Kyklad:

Původní obyvatelé Kyklad

- Památky kykladského neolitu

- Památky kykladské rané doby bronzové

- - Kykladské idoly, info Idoly podobné kykladským, info Klíč k určování kykladských idolů, info Kykladské idoly podle variet

- - Kamenné nádoby, info Kernos, info Rhyton, info Steatit

- - Kykladské pánvičky, exkurz Interpretace kykladských pánviček

- - Kykladská keramika rané doby bronzové

- - Olověné plastiky - - Šperky nebo amulety - - Nářadí - - info Obsidián - - Petroglyfy

- Největší sbírky kykladského umění neolitu a rané doby bronzové

Kréťané na Kykladách

- Kykladská keramika střední doby bronzové, info Pithos

Achájci na Kykladách

- Památky kykladské pozdní doby bronzové, info Ptačí bohyně

Iónové a Dórové na Kykladách

- Archaické sochařství na Kykladách, exkurz Polotovary soch

- Drobné bronzy - Drobné terakoty

- Řecká keramika na Kykladách - - Geometrická keramika - - Kykladská orientalizující keramika - - Černofigurová keramika

- Chrámové stavby na Kykladách

- Kykladská lyrika - Počátek filosofie na Kykladách?

Kyklady klasické až římské

- Sochy a reliéfy od klasické doby - Zvláštnosti a technika

- Drobné terakoty a keramika od klasické doby

- Šperky a sklo římské doby - Mozaiky - Nástěnné malby

- Chrámy klasické a pozdější

- Civilní a vojenské stavby na Kykladách

Kyklady křesťanské

- Starokřesťanské památky Kyklad - Byzantský středověk - Latinský středověk a renesance

DÉLOS

Délos vizuálně a literárně

Přijíždíme k Délu

- - - exkurz Délos, geografie a geologie

- - - exkurz Délos, archeologie a historie

- - - info Sémos z Délu

- - - text Hérodotos VI, 118

- - - text Thúkydidés V, 1, 1

- - - text Thúkydidés VIII, 108, 4

- - - text Pausaniás III, 23, 2-5

Posvátnost Délu a její proměny

- - - text Pausaniás I, 18, 5

- Neumírat, nerodit!

- - - historka Vstupné na posvátný ostrov

- Očišťování Délu

- - - text Thúkydidés III, 104, 1-6

Ostrov Apollónova narození

- Délos a Delfy

Theórie

Theórie a tradice o ní

Podání o theórii u Platóna

- - - text Platón, Kritón 43d

- - - text Platón, Faidón 58a-c

- - - info Rámec Théseova příběhu

- - - exkurz Théseova loď

- - - text Plútarchos, Théseus 23, 1

Podání o theórii u Diogena Laertia

- - - text Diogenés Laertios VIII, 8

Starší podoby theórie

Starší předlohy filosofické metafory theórie?

- Ferekýdés na Délu?

- - - text Ferekýdés F 37a

- Pythagorás převtělencem délského rybáře?

- - - info Pythagorás, text Pythagorás A 8 /6

- Délský potápěč

- - - exkurz Délský potápěč, texty

Problémy teoretiků až po naši dobu

Posvátnou cestou

Kudy půjdeme

Od přístavu k propylajím

- Propylaje

- - Hermés Propylaios na Délu

Posvátným okrskem

- Dům Naxijských

- - Kolosální kúros z Naxu

- Apollónův chrám Délských (Velký)

- Apollónův Athénský chrám

- Apollónův chrám Porinos

- Pokladnice

- Artemidin chrám

- - - exkurz Níkandra z Naxu

- - Hrob panen Hyperborejských

- - - text Hérodotos IV, 33-35, text Pausaniás I, 31, 2

- Kerateion, text Plútarchos, Théseus 21

- Dódekatheon a další stavby za Artemísiem

- Chrám Létó

- - - exkurz Létin příběh, exkurz Parmiskovo zázračné uzdravení, text Parmiskos fr. 3

- Lví terasa

- Jezero narození

- - Oslava Apollónova narození

- - - info Kynaithios z Chiu

- - - text Homérský hymnus na Apollóna, text Theognidova oslava Apollónova narození, exkurz Lykijská analogie

- - - exkurz Apollón a Dionýsos, info Mladí bohové

Kolem jezera a dál za ním

Kolem jezera

Dům Poseidoniastů z Bejrútu

Dům Diadúmena

Insula se šperky

Dům u jezera a okolí

Archégesion a Ainios

Okolí stadionu a gymnasia

Italská agora, fontána Minoa a Dionýsův chrám

K Dionýsovu chrámu

Italská agora

- Italská agora, největší obchod s otroky

Antigonova stoa

Úschovna lodí

Fontána Minoa

Dionýsův chrám a falické stoibadeion

Na svatou horu, k jeskyni a divadlu

Cestou k hoře

- Dům u Inopu a Hermův dům

- Chrámy syrských a egyptských bohů

- Héřin chrám

- Agathé Tyché

Svatá hora Kynthos

- - - exkurz Mísečky

Jeskyně

- - - exkurz Apollón a Hyakinthos

Divadelní čtvrť

- Divadlo na Délu

- V ulicích pod divadlem

Muzeum na Délu

Archeologické muzeum na Délu

- Délos doby bronzové

- Řecký geometrický styl

- Orientalizující a korintská keramika

- Další keramika archaické doby

Archaické sochy a reliéfy na Délu

- Kúrové chronologicky

- Dívky chronologicky

- Lvové z naxijské terasy

- Ostatní havěť

Klasické sochy a reliéfy

Helénistická a římská doba

- Sochy a reliéfy

- - Sochy obyvatel Délu

- Mozaiky

- Nástěnné malby

- Obscénnosti

- Všední život Délu římské doby

Nálezy z Délu mimo Délos

Níkandra z Naxu
Diadúmenos
Artemis z Délu
Galský bojovník
Sousoší Afrodíty, Pana a Eróta

Rhéneia

MYKONOS

Lesk obzvláštního ostrova

- Je libo růže pro chlapce?

- - - historka Střípky z Mykonu

Chóra Mykonu

- - - info Mado Mavrogenous

- Panagia Paraportiani

- Malé Benátky

- Egejské námořní muzeum na Mykonu

- - - info Bouboulina

Archeologické muzeum na Mykonu

- Mykonská váza s dobytím Tróje

- Neolit a doba bronzová

- Období geometrické, orientalizující styl a archaická doba

- - - exkurz Dívka s náušnicí

- Od klasické doby po lapidárium

Další zajímavosti ostrova Mykonu

- Ftelia - Ano Mera - Paradisa

PAROS

Ostrov Paros

- Paros, historie

- - - info Archilochos

- - - info Parská sochařská škola, info Parský mramor

Parikia

- Kastro na antickém základu

- Antické pohřebiště

- Hellénistické domy

- Panagia Ekatontapiliani - - Baptistérion

Archeologické muzeum v Parikii na Paru

- Pozdní neolit

- Doba bronzová

- Keramika geometrická až helénistická

- Archaické sochy a reliéfy

- - Gorgó na Paru - - Reliéfy z Archilocheia

- Od klasické doby po konec antiky

- - Níké na Paru - - Malba diskobola na Paru - - Parská kronika

- Lapidárium - Sarkofágy před budovou

V okolí Parikie

- Archilochova jeskyně - Parské Délion - Apollón Pythijský a Asklépion - Tres Ekklesies - - - exkurz Archilochos, básník života

Od mramorových lomů ke kykladským sídlům

- Mramorové lomy - Lefkes - Marpissa - Dryos

Naussa a okolí

- Plastiras - Mykénské sídlo u Koukounaries - Xifara

Věci z Paru mimo Paros - - Orientalizující váza z Paru, NAMA 911

Ostrovy v okolí Paru

- Saliagos - Antiparos - Despotiko (Moschos)


NAXOS

Vítejte na ostrově proměnění!

Vítejte na ostrově proměnění!

- Směrovky pro uspěchané

- - - exkurz Úvod podle mapy z 80. let

- Naxos, dějiny a památky

- - - info Lygdamis

- - - text Hérodotos I, 61

- - - text Hérodotos I, 64

- - - info Tyrannis

- Naxijská příroda

- - - exkurz Vnitrozemské a horské chodníčky

- - - historka Arché konečně nalezena

- - - exkurz Díky Naxu

- - - historka Pamětihodné skutky kyrie Anny

Chóra Naxijských

Chóra Naxijských

- Ariadnino nábřeží

Chrámový ostrůvek Palatia

- Apollónův nejotevřenější chrám

- - - info Chrámy Apollóna Délského

- - - exkurz Orientace naxijského Apollónova chrámu

- Ariadné na Bakchově mysu

- - - text Homér, Odysseia XI, 321-325, info Dionýsos

- - - text Dionýsova plavba, exkurz Homérský hymnus na Dionýsa, exkurz Dionýsos připlouvá

Grotta, Metropolitní náměstí

- Podzemní muzeum

- Nálezy z Grotty

- Mezi Grottou a Labyrinthem

Akropolis, alias Kastro, info Vévodství Archipelagu

- K akropoli - - Antico Veneziano

- Benátské muzeum

- Lygdamova akropole, náměstí Katolické Metropole

- Ulice Sanoudis

- Byzantské muzeum

Radosti Chóry Naxijské, exkurz Emporos a horochodci, exkurz Svatba v Tripodes

- Námořní pouť na ostrůvek v přístavu

- OCHI!

- Městská pláž Agios Georgios

- Hřbitovní poučení o mramoru

Archeologické muzeum v Naxijské Chóře

Archeologické muzeum v Naxijské Chóře - - Orientační plánek muzea

Zlatý naxijský neolit

Kykladské umění rané doby bronzové na Naxu a v okolí

- Idoly

- Kamenné nádoby

- Kykladské standarty

- Keramické nádoby

- Nářadí

- Šperky nebo amulety

Střední doba bronzová

Díla v mykénském stylu

- Princ z Aplomaty

- Malý princ z Kamini

- Keramika v mykénském stylu

Geometrická keramika

Archaická doba

Z doby klasické, helénistické a římské

Lapidárium

Památky před vysočinou

Okolí Naxijské Chóry

- Aplomata a Kamini

- Ag. Theologos a Moni Chrisostomou

Dionýsova svatyně v Yria

Jihozápadní pobřeží

Démétrion v Gyroulas u Sangri

- - - info Démétria

- Gyroulas před Lygdamem

- "Naxijský chrám" v Gyroulas

- - - info Naxijský chrám

- Justiniánovská bazilika v Gyroulas

- Místní muzeum Démétria v Gyroulas

Dál za Sangri a Gyroulas

Naxijskou vysočinou

Vysočinou

Z Melanes do Chalki

- Flerio

- - Archaický vodovod

- - Archaická svatyně bohyň

- - Kúros u Fleria

- - Kúros u Farangi

- Do Chalki kolem Apano Kastro

- Do Chalki rovnou z Pano Potamia

Chalki neboli Trageia

- Muzeum citrónovice

Z Chalki do Kaloxylos

Z Chalki do Moni

Moni, podhorská ves mimo čas

- Panagia Drosiani

- - - exkurz Agios Artemios

Filoti pod horami a svatá hora Zás

Filoti pod horami

Stojící antická věž Pyrgos Cheimarrou

Svatá hora Zás

- U pramene Arión

- Jeskyně Zás

- - - exkurz Jeskyně Zás, remytologizace

- Cesta na svatou horu

- Hranice okrsku Dia Pastýřského

Dál naxijskými horami a za horami

Dál naxijskými horami

Apeiranthos, horské hnízdo muzeí

- Archeologické muzeum v Apeiranthu

- - Petroglyfy

- - Starokykladské kamenné nádoby

- - Fragmenty idolů

- - Starokykladská keramika

- - Starokykladské šperky, nářadí a zbraně

- - Řecká a římská antika, Byzanc

- - Předměty nejasné datace a kuriozity

- Geologické muzeum v Apeiranthu

- Přírodovědné muzeum v Apeiranthu

Moni Fotodotis

Agia Kyriaki

Koronos

- - - historka Drsná idyla v Koronos

- Panagia Argokiliotissa

- Jeskyně Dionýsova vychování

Skados, Koronida alias Komiaki, Mesi

Obří socha u Apollonas

Apollonas

Jihovýchodní pobřeží

Jihovýchodní pobřeží

Moutsouna

Starokykladská sídla

- Korfari ton Amygdalon

- - - exkurz Jihovýchodní cesta

- Spedos

Z Naxu mimo Naxos

Z Naxu mimo Naxos

- Ze starokykladského Naxu

- - Mužská postava z Naxu

- Naxijské archaické sochy ve světě

- - Níkandra z Naxu

- - Sfinga Naxijských v Delfách

- - Naxijský kúros v Berlíně

- - Naxisjký kúros z Mélu v Athénách

- - Torza naxijských kúrů na Théře

- Starokřesťanský reliéf betlémské scény

MALÉ KYKLADY

Vítejte ve fraktálním mikrosvětě

Na Malé Kyklady!

- - - info Expres Skopelitis

- - - historka Plavba na Expresu Skopelitis

- - - historka Okénko ostrovního zdravotnictví

Irakleia

Irakleia předběžně

Přístav Agios Georgios

Panagia, hlavní město ostrova

Livadi a Kastro

- - - historka Kemp v Livadi

Posvátná jeskyně

- Zázrak v jeskyni

- - - info Agios Prodromos

- Pouť do jeskyně

- - - exkurz Problémy převrstvení a revitalizace

Schinoussa

Vítejte na Schinousse

Nálezy ze Schinoussy

- - - historka Odhalení na Schinousse

Koufonisia

Koufonisia obě

Pano Koufonisi

- Ag. Georgios na Koufonisi

- Starokykladské pohřebiště u Agrilia

- Starokykladské nálezy z Koufonisií

- Pobřeží Pano Koufonisi

- Koufoniská úžina

- Glaros

- - - historka Večeře na Pano Koufonisi

- - - historka Na konci ostrova

Kato Koufonisi

- - - exkurz Hospoda na Kato Koufonisi

- - - historka Zjevení kykladských šamanů

Keros

Tajuplný ostrov

Daskalio u Keru

Nálezy z Keru

- Poklad fragmentů kykladských idolů

- - - exkurz Soukromá hypotéza o Keru

- - - exkurz Cambridge Keros Project

- - - historka Posvátná temnota zakázaného ostrova

- - - historka Jas Keru

Antikeros

Donoussa a Blažené ostrovy

Donoussa

Blažené ostrovy

AMORGOS

Ostrov skal, větru, slunce a mraků

Aigialí a okolí

- - - historka Míléťané na Amorgu aneb důvod cesty do Aigialí

- Tholária

- Antická Aigialé

- Lagada a klášter Sv. Jana Theologa

- Cesta do Chóry

Chóra Amorgu

- Archeologické muzeum v Chóře Amorgu

Nálezy z Amorgu

- Velká bohyně, Ženská hlava, Mužská hlava, Steatitová pyxis, Sarapis

Klášter Panagia Chozoviotissa

Antická věštírna v klášteře Ag. Georgios

- - - historka Věštírna a piráti

Mínóa

- Kovaios – Lidovka

Katapola

ÍOS

Ostrov homérský, zničený, nebo nejlepší?

Chóra

- Kastro

- Archeologické muzeum na Íu

Skarkos

Homérův hrob

Napříč ostrovem k Ag. Theodoti

THÉRA (Santorini)

Přijíždíme kalderou

Zač je toho loket na sopce

- - - historka S dětmi na sopce

- - - exkurz Erupce Théry

- - - exkurz Thérské vinařství

- - - exkurz Šafrán na Théře

Atlantida?

- - - exkurz Platónova Atlantis

Fira, hlavní město

Akrotiri v podzemí

- Hlavní zajímavosti v Akrotiri

Muzeum prehistorické Théry

- Raná doba bronzová

- Střední doba bronzová

- Pozdní doba bronzová - Zlatý kozorožec

- - Fresky z Akroiri v Muzeu prehistorické Théry - Rybář z Akrotiri - Freska Dámy z Akrotiri - Freska Opice z Akrotiri

- Paleobotanická sbírka

Věci z Akrotiri vystavované v Athénách - Jarní freska z Akrotiri

Dórská Théra na výšině

Muzeum antické Théry

- Nálezy z Dórské Théry v Muzeu antické Théry - Reliéfní pithos - Torza naxijských kúrů

Oia

- Půjčovna koček - Kastro a rozloučení

Ostatní na Théře a v okolí

- Therasia (Thirasia)

ANAFI

Nádherné skalisko na konci světa

- - - exkurz Archeologie: Dámy, kúros a pes

Přístav Ag. Nikolaos

Chóra Anafi

Kasteli

- Panagia sto Dokari

- Dórské město a Kastro Kasteli

Klášter Pramen života na chrámu Apollóna Zářného

- Chrám Apollóna Aigléta

- Moni Zóodochou Pigi

Kalamos a Dračí jeskyně

- Panagia Kalamiotissa

Pláže a památky na jihovýchodní cestě

- Katalimatsa

- Rajská Roukounas

Drsné vnitrozemí

- - - historka Osm dní prázdnin

Intermezzo: ASTYPALEA

Nádherná Astypalea

- - - historka Převýchova učence s nechutí k jižanům a moři

- - - historka S dětmi na pustém ostrově

Chóra Astypalejská

- Archeologické muzeum v Chóře Astypalejské

Analipsis a Maltezana

- Archeologický areál v Maltezaně

- - Mozaika v Maltezaně

ANDROS

Co nás čeká na Andru

Gavrio (Gaurio) – přístav a kemp

Chóra Andru

- Archeologické muzeum na Andru

Paleopolis – „Staré Město“

- Archeologická kolekce v Paleopolis na Andru

- - - historka Paleopolis hadí

Zagora

Ostatní zajímavosti Andru

- Stařenin skok (Pidimos grias)

- Voda, zeleň a kostely

- Batsi

TÉNOS (Tinos)

Co je Ténos zač

- - - exkurz Pelagia

Chóra Ténu

- Panagia Tinou

- - - exkurz Hašení svící a drobný rybolov

- Archeologické muzeum na Ténu - Reliéfní pithos

Xobourgo

Ostatní nenavštívená místa Ténu

SYROS

Co vidíme na Syru

- Ermoupolis

- Ano Syros

- Ferekýdova jeskyně

- Chalandriani

- Galissas

Syros starokykladský

Ferekýdés ze Syru – Prapočátek části filosofie na Kykladách?

- Ferekýdés, mytograf a muž boží

- Ferekýdův spis: Sedmero slují

- - Tři principy

- - Uspořádání světa

- - Božská svatba

- - Boj mezi bohy

- - Kuriozity údajně foinícké

- - Nesmrtelné duše

- - Jeskyně a astronomie

- Ferekýdés a Thalés

- Ferekýdés a Pythagorás

- Ferekýdés a Hérakleitos?

- Ferekýdova kykladská inspirace?


KEÓS (Kea, Tzia)

Keós, Kea, nebo Tzia

- Kúros z Keu - Lev na Keu

- Simónidés z Keu, patron didaktiky a autorských práv

- - - exkurz Simónidova paměť

- - - exkurz Řemeslo versus inspirace

- - - Textové prameny k Simónidovi

- Něco málo o Prodikovi

KYTHNOS

Kythnos z vnějšího pohledu

SERIFOS

Serifos z vnějšího pohledu

SIFNOS

Rozhlédnutí po Sifnu

Kamares, přístav Sifnu

Apollónia a její kostely

Kastro Sifnu

- Archeologické muzeum na Sifnu

- Pod Kastrem (Seralia a okolí)

Lokalita Ag. Andreas

- Muzeum u Ag. Andreas

- Mykénské sídlo u Ag. Andreas

Pláže s kulturou (Vathy a Platys Gialos na Sifnu)

Sifnijské pamětihodnosti mimo Sifnos

- Pokladnice Sifnijských v Delfách

MÉLOS (Milos)

Mélské pozoruhodnosti

Adamas – přístav pod horou obsidiánu

- Muzeum hornictví

- Pahorek Nychia

Plaka v roli Chóry

Archeologické muzeum na Mélu

- Od neolitu do konce střední doby bronzové

- Pozdní doba bronzová

- Řecká a římská antika

Památky mezi Plaka a Klima

- K úkrytu Afrodíty z Mélu - Afrodíté z Mélu

- - - exkurz Venus de Milo, exkurz její ozvěny

- Profitis Ilias, baptistérion a římské divadlo

- Katakomby

- Klima (syrmata) - Poseidón

Fylakopi - - - info Stratigrafie Fylakopi

- Archeologický areál Fylakopi

Pláže od Fylakopi po Sarakiniko

Pollonia

Zefyria a kostel na místě dórského Kastra

Výlet do sirných dolů

Kolem ostrova

Z Mélu do světa

- Z Mélu doby bonzové - - - Rybář z Mélu a Létající ryby

- Z Mélu doby řecké antiky - - - Kúros z Mélu

Mélští výtečníci

- Diagorás z Mélu - - Jak rozumět Diagorovi?

Ostrovy v okolí Mélu

- Kimolos

FOLEGANDROS

Kde stojí koráb a fičí vítr

Chóra Folegandru

- Kastro

Směrem k Akropoli

- Panagia Folegandrou

- Akropole

Jeskyně krásných mladíků

Ano Meria

- Folklorní muzeum

SIKINOS

Hůrka s chrámem pro úplnost

Epilog

Místo ediční poznámky

Abecední seznam ostrovů

AMORGOS, ANAFI, ANDROS, Antimilos, Antiparos, ASTYPALEA, Blažené ostrovy, Christiani, DÉLOS, Despotiko (Moschos), Donoussa, FOLEGANDROS, ÍOS, Irakleia, KEÓS (Kea, Tzia), Keros, Kimolos, Koufonisia, KYTHNOS, MALÉ KYKLADY, MÉLOS (Milos), MYKONOS, NAXOS, PAROS, Polyaigos, Rhéneia, Saliagos, SERIFOS, Schinoussa, SIFNOS, SIKINOS, SYROS, TÉNOS (Tinos), THÉRA (Santorini), Therasia (Thirasia)

 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY
 Zpátky na ÚVOD K CESTÁM PO ŘECKU


Hlavní strana