Achájci na Kykladách

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

V pozdní době bronzové (1650 až 1100, nebo podle starších údajů 1550 až 1050 před n. l.) se znovu mění směr kulturního vlivu. Postupně roste vliv Mykénské kultury a následuje přímá přítomnost Achájců, a to jak na místech silné kykladsko mínójské kultury (Mélos), tak jinde, kde Achájci vstupují do málo obydleného prostoru (Naxos); samozřejmě ne na Théře, protože ta je zdevastovaná katastrofickou explozí sopky. Právě k této změně směru mocenského vlivu, totiž k nástupu achájské (tedy už řecké) hegemonie místo mínójské, se váže i legenda o Théseově plavbě na Krétu, v níž hrají zásadní roli také kykladské ostrovy Délos a Naxos.

Pozdní doba bronzová tak na Kykladách už alespoň ve svém závěru definitivně patří k řeckému světu, byť navazuje také na typicky kykladské motivy a je ovlivněná i předřeckou Krétou. Výtvarná stylizace je ovšem stále poplatná době bronzové a organizace společnosti taky.

Viz také oddíly alba Mykénská kultura na Kykladách.

 Souvisle číst: Památky kykladské pozdní doby bronzové
 Zpátky na obsah kapitoly NAPŘED O KYKLADÁCH
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY