Kykladské idoly podle variet

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání
 info - Stránka bez jednoznačného pokračování

Jednotlivé variety si probereme v pořadí převážně chronologickém (viz info Periodizace kultur na Kykladách), v rámci kulturních fází (skupin). Příklady se omezuji na postavy stojících (resp. ležících) žen, neboť ty jsou nejrozšířenější a kategorizace na variety byla nastavena hlavně podle nich.

Skupina Grotta-Pelos

Figurky z prvního období kykladské rané doby bronzové (EC I). Někdy se také označují jako "předkanonické". Název skupiny zavedl Colin Renfrew podle nalezišť na Naxu (přímo v Chóře) a na Mélu, ale exempláře této skupiny se vyskytují i jinde. Místy asi navazuje na pozdní neolit.

Pelos

Varieta Pelos neboli figurky Tvaru violy (Violin shaped), skupina (kultura, fáze) Grotta-Pelos, 3200 až 2800 před n. l. Široce rozšířené a popularizované. Eponymické naleziště je na Mélu, další figurky této variety pocházejí z Naxu, Paru a Amorgu, mají analogie také v Malé Asii. Postava je dost ploše stylizovaná do tvaru, který našinci připomene nejspíš basu, někdy kytaru.

Dryos

Varieta Dryos (Drios), skupina Grotta-Pelos, 3200 až 2800 před n. l. Vzácná varieta z Dryos na Paru (nevím o nálezech mimo eponymické místo). Stylizace někde mezi violovou a stroze válcovou.

Agios Onoufrios

Varieta Agios Onoufrios, skupina Grotta-Pelos, 3200 až 2400 před n. l. Vzácná varieta, jen na severním pobřeží Kréty. Vypadá málem neoliticky.

Plastiras

Varieta Plastiras, skupina (kultura, fáze) Grotta-Pelos, 3200 až 2700 před n. l. Eponymická lokalita Plastiras je nedaleko Naoussy na Paru, ale výskyt je poměrně častý také na Naxu, na Amorgu, a jeden i na Délu. Vypadá trochu kubisticky.

Skupina Kampos

Přechod mezi první a druhou fází rané doby bronzové na Kykladách (EC I, EC II), 2900-2700 před n. l.

Louros

Varieta Louros je přechodová varieta mezi skupinami Grotta-Pelos a Keros-Syros, 2800 až 2700 před n. l. Bývá proto řazena do skupiny Kampos. Poměrně vzácná varieta. Eponym je na Naxu (v Louros Athanassou), další nálezy např. na Paru, Antiparu a Amorgu. Protáhlá stylizace s minimalizovanýma rukama.

Skupina Keros-Syros

Typické figurky z druhé fáze kykladské rané doby bronzové (EC II), „kanonického typu“. Název skupiny je podle ostrovů, odkud pochází první (Syros) a pak zase nejvýznamnější nálezy (Keros). Dříve se skupina nazývala pouze Syros. Současné pojmenování zavedl Colin Renfrew pod dojmem nových nálezů z Keru.

Spedos

Varieta Spedos (někdy chybně transkribováno Spendos), skupina (kultura, fáze) Keros-Syros, 2800 až 2300 před n. l. Nejhojnější varieta, nejspíš i proto, že byla založena moc široce, takže se o ní říká, že je „inflační“. Eponymické naleziště je na jihovýchodním pobřeží Naxu, další hlavně na Keru, Amorgu, Koufonisi, ale taky leckde jinde na Kykladách. Varieta Spedos je přímo prototypem "kanonického" typu. Podle ní si většinou představujeme „typický kykladský idol“. Obsahuje totiž moc pěkné kousky, leckdy i hodně velké; od stroze elegantní ploché stylizace po relativně veristické zpodobnění postavy. Do této variety bývají řazeny i četné mužské figurky.

Kapsala

Varieta Kapsala, skupina Keros-Syros, 2800 až 2300 před n. l., spíše její ranější období. Eponymické naleziště je na ostrově Amorgu. Mívá pokrčené nohy, jinak dost podobná varietě Spedos.

Dokathismata

Varieta Dokathismata, skupina Keros-Syros, 2800 až 2300 před n. l., spíše pozdější. Vypadá jako mladší sestra variety Plastiras: dost kubisticky, trojúhelníková stylizace. Eponymicky na Amorgu, dále hlavně na Syru i leckde jinde, dokonce i na jihovýchodním pobřeží Attiky.

Koumassa

Varieta Koumassa, 2700 až 2300 před n. l., nebo spíše v pokročilejší fázi tohoto období. Vzácná varieta, eponymická lokalita je na severním pobřeží Kréty, ale vyjímečně se prý vyskytuje i na jižních Kykladách.

Skupina Keros-Syros až skupina Kastri

Skupinu Kastri definoval Colin Renfrew podle nálezů ze sídliště Kastri u Chalandriani na Syru. Představuje závěr období EC II a možná i začátek období EC III, tedy léta 2500-2200 před n. l.

Chalandriani

Varieta Chalandriani, skupina Keros-Syros, 2800 až 2200, většinou 2500 až 2300 před n. l (z pozdní fáze EC II, nebo přechodu EC II/III). Eponymicky na Syru, kde je hojná. Dále např. na Malých Kykladách (ostrovy Irakleia a Schinoussa). Vypadá podobně jako varieta Dokathismata, snad trochu elegantněji. Je "nekanonická", přesněji: post-kanonická.
Někdy bývá řazena do skupiny Kastri.


Bohatší nabídka fotek kykladských "idolů" podle rozličných kategorizačních klíčů je na Wikimedia Commons.

 Souvisle číst: Kamenné nádoby
 Zpátky na obsah kapitoly NAPŘED O KYKLADÁCH
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY