Plastiras

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

Záliv asi 2 až 3 km západně od Naoussy se jmenuje Plastiras. Zde bylo odkryto starokykladské pohřebiště, ale na místě prý dnes není nic k vidění.

Většina nálezů je z let asi 3000 až 2500 před n. l., tedy z rané doby bronzové, z vrstev EC I až EC II. Menší výběr z nich je k vidění v Parikii, ostatní jsou v Athénách i jinde. Kykladské figurky ženských postav („idoly“) ze starší vrstvy jsou natolik specifické, že se zasloužily o ustavení zvláštní kategorie, variety Plastiras, viz oddíl alba variet [1]. Ty, co zůstaly na Paru, jsou bohužel dost erodované, i když naštěstí celé.

Podle místa nálezu tohoto „prototypu“ – ovšem prototypu jen z hlediska postupu novodobé archeologie – se pak slovy „varieta Plastiras“ označují také idoly nalezené jinde, například na Délu.

 Souvisle číst: Mykénské sídlo u Koukounaries
 Zpátky na obsah kapitoly PAROS
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY