Despotiko (Moschos)

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

Jihovýchodně od Antiparu leží dnes už neobydlený menší ostrov Despotiko, zvaný také Moschos. Od Antiparu jej odděluje pouze 700 metrů velice mělkého moře. Geologická situace i archeologické nálezy ukazují, že přinejmenším v době bronzové, ale možná ještě v dobách řecké antiky, byly oba ostrovy spojené.

Místo bylo obydlené přinejmenším od rané doby bronzové do středověku. V řecké antice tam byly chrámy, z Héřina chrámu máme z klasické doby zachovanou část oltáře s votivním nápisem.
Vykopávky jsou prý rozsáhlé a možná stále probíhají.

Viz malé album Despotiko album Despotiko.

(Nálezů z Despotika je mnohem víc, bohužel nevím, kde ty další jsou.)

 Souvisle číst: NAXOS
 Zpátky na obsah kapitoly PAROS
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY