Cambridge Keros Project

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání
 exkurz - stránka bez jednoznačného pokračování

Když jsem v únoru 2012 pracoval na textu této knížky a kontroloval pravopis i různé údaje, konkrétně o výkopech na Daskaliu (Daktyliu) a v jeho okolí v šedesátých a osmdesátých letech, narazil jsem na webu na veliké překvapení. Colin Renfrew se vrátil na Keros a na Daskalio – a učinil tam senzační objev! Organizované to bylo v letech 2006 až 2008 jako školní výkop Cambridge, očekává se několikasvazková publikace, momentálně (2016) jsou k dispozici odborné i popularizující články.

Nějakou dobu se předpokládalo, že dávní Kyklaďané si tady své idoly potloukali sami a nečekali vždy až na lupiče nové doby, ale nový nález těchto pozůstatků v podobě nijak druhotně nenarušené umožnil obrovský pokrok. To bylo na Keru, ale v dohledu Daktylia. Na vrcholku Daktylia se zase našla stavba z rané doby bronzové velikosti 16 krát 4 metry, tedy ve své době největší na Kykladách, postavená z dovezeného naxijského mramoru!

Vykopávky 2006-2008

Než se pustíme do stručného referátu, tak si díky šťastné náhodě můžeme ukázat, jak tento výkop vypadal těsně po skončení prací. Nešmíroval jsem, opravdu jsme úplně náhodou jeli kolem s Aiolií několik dní po skončení akce. (Viz historka Jas Keru.) Nejveselejší je, že teď autority píšou taky aspoň část toho, co jsem říkával: Keros byl hlavním rituálním centrem starokykladské kultury! Oficiální univerzitní referát o významu objevu Colina Renfrewa zmiňuje také analogii s Délem: But was Keros a ‘special’ island? In the Classical period, there was a ‘special’ island in the Aegean, – Delos. (Kdybych byl archeolog, asi bych mu záviděl, ale naštěstí můžu mít radost. Na nápad jsme přišel možná dřív, na lokalizaci o malinko později a s chybou desítek metrů. Na pouhého koníčkáře, člověka z jiného oboru, to snad není tak špatné.)

Poklad z Keru a Zvláštní depozit

Už roku 1987 se u Daskalio Kavos našlo „velké množství rozbitého materiálu“, avšak „žádné náznaky hrobů“. Tento další „poklad z Keru“ (Keros Hoard) nazvali „zvláštní depozit“ (Special Deposit). Vypadalo to na místo nějakého komplikovaného rituálu, při kterém byly předměty převezeny, zlomeny a záměrně obětovány. Prospektor Todd Whitelaw navrhl, aby se hledalo několik set metrů jižněji, což v letech 2006 až 2008 Colin Renfrew spolu s mezinárodním týmem třiceti specialistů uskutečnil.

Nový Zvláštní depozit

Ta část týmu, která pracovala u pobřeží Keru, jižně od Daskalio Kavos, našla nový „zvláštní depozit“, „jižní“, nikdy nevyloupený, nenarušený. V úpravných jámách v zemi, bez jakýchkoli stop lidských ostatků, ležely stovky fragmentů figurek a ještě více fragmentů mramorových nádob, které sem byly ukládány po dobu asi 500 let, od 2800 do 2300 před n. l. Včetně torza figury, která musela být přes metr vysoká, což je důležité proto, že to je první naprosto spolehlivá lokalizace velkého idolu. Nenašla se však žádná alespoň dvojice fragmentů, které by patřily do téhož celku! Navíc chybí drobnější střípky, což vedlo k výkladu, že idoly i nádoby byly rozbity jinde. Pravděpodobný výklad celého nálezu je tedy takový, že ostrované sem přiváželi pohřbít vždy jeden úlomek z posvátné sochy nebo nádoby. Tady proběhla deaktivace bývalého celku a fragment byl pietně uložen na svatém místě. Dalším kontextem pouti mohla být obnova životní síly. Otázkou zatím zůstává, podle jakého klíče byly jednotlivé jámy rozděleny: podle ostrovů, nebo vznikaly chronologicky? Dělo se tak kontinuálně po celou druhou epochu kykladské rané doby bronzové (EC II).

Starokykladská svatyně a poutní místo

Druhá část týmu pracovala na ostrůvku Daskalio. Nenašli žádný doklad o tom, že by v bronzové době byl ostrůvek spojený s Kerem, i když si to geologové z týmu mysleli. Zato prozkoumali sídliště z rané doby bronzové kolem vrcholku a našli nečekaně velký dům na důmyslně zbudované terase, největší na Kykladách té doby, postavený z dovezeného naxijského mramoru! Mohl to prý být dům pro poutníky a příbytek kněze nebo kněžky. Našly se tam dovezené potraviny, stopy oliv a hroznů vína. Paleobotanická analýza ukázala totéž, co rozbor střepů keramiky, totiž že prostor byl trvale osídlený jenom minimálně, zato se zde často shromažďovali lidé z různých ostrovů. Mezi řadou nástrojů se zde našly i váhy a doklady o metrickém systému, který musel už v této době fungovat. Další zvláštností je nález velkého počtu přírodních oblázků vejcovitého tvaru, asi pět set krásných kamenů z různých ostrovů.

Celé to působí dojmem, že každý příchozí musel přivézt střep posvátné sošky nebo nádoby a oblázek, asi také pobýt několik dní na Daskaliu. Střep asi pocházel z vysloužilého rituálního předmětu, který nebylo možné normálně vyhodit. Ostatní úlomky se nikdy nenašly, je možné, že skončily v moři.

Zdroje

The Cambridge Keros Project. University of Cambridge, Division of Archaeology. [1]

Keros: Sanctuary of the Cycladic figurines. Cuurent Archeology, 22. 11. 2007. [2] (Current World Archaeology, issue 26) - s fotkou svatyně na Daskaliu

Island of broken figurines. University of Cambridge, Research. [3]

Broken idols of Keros: British archaeologists explain Greek mystery. The Guardian 10. 6. 2011 [4]

 Souvisle číst: historka Posvátná temnota zakázaného ostrova nebo hned na Jas Keru
 Zpátky na obsah podkapitoly Keros
 Zpátky na obsah kapitoly MALÉ KYKLADY
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY