Simónidés z Keu, patron didaktiky a autorských práv

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

Simonidés z Keu je vynálezcem didaktiky, nebo spíše mnemotechniky (viz exkurz Simónidova paměť), ale také autorských práv a duševního vlastnictví (viz info Řemeslo versus inspirace). Kdo by chtěl vidět klasickou dobu jako pokrok, mohl by tyto její novinky hledat právě v jeho díle. Kdo by však chtěl pokračovat v mravech starých dobrých časů, mohl by se nad Simónidem celkem právem velice pohoršovat. Nesmíme jej zaměňovat se starším básníkem Simónidem nebo Sémónidem z Amorgu, původně ze Samu.

Simónidés (Sémónidés) z Keu je lyrický básník, jeden z prvních teoretiků jazyka, objevitel významné mnemotechnické metody a zakladatel konceptu autorských práv. Jakýsi věhlas získal už na svém rodném ostrově, pak však působil v Athénách a hlavně v Syrákúsách na Sicílii. Jeho dlouhý život (556 až 468 před n. l.) sklenuje konec archaické doby a začátek doby klasické. Lze to ovšem vidět i tak, že jeho myšlenky k tomuto předělu velice přispěly.

Simónidés psal ódy na vítěze (epiníkia), elegie i pohřební písně (thrénoi), ale zachovalo se z toho jen velmi málo. Jeho vlastenecké básně prý povzbuzovaly Řeky v bojích proti Peršanům. Simónidovým synovcem a v jistém smyslu i pokračovatelem je Bakchylidés z Keu, který v 5. století před n. l. psal na Sicílii, dórským dialektem.

Jako teoretik a učenec se zasadil o přísné rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek, což se v průběhu 5. století před n. l. projevilo i v písmu. Angažoval se taky v praktické politice.

Nejznámější je ale svým vynálezem mnemotechnické metody, kterou později velice cenili latiníci, a nápadem, že verše je možné zpoplatnit, že básník je vlastně řemeslník (a ne nějaký zvěstovatel božských vnuknutí), veršotepec.

 Souvisle číst: exkurz Simónidova paměť nebo rovnou Něco málo o Prodikovi
 Zpátky na obsah kapitoly KEÓS (Kea, Tzia)
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY