Hřbitovní poučení o mramoru

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

Nový hřbitov Naxijské Chóry po cestě na „městskou“ pláž Ag. Georgios skýtá hned dvojí poučení. Jedno je spíše sociologické, byť jen hrubým odhadem: Lidé se tady vesměs dožívají nečekaně vysokého věku, ale dětská úmrtnost je tady naopak větší než u nás.

Druhé poučení pro nás bude zajímavější, protože se týká analogie se stavebním typem „naxijského chrámu“, viz viz info Naxijský chrám.

Ne každý je ochotný uvěřit, že kompaktní mramorovou střechou chrámu se mohlo dovnitř dostat nějaké světlo. Na tomto hřbitově však vlastnosti vybraných druhů naxijského mramoru vidíme velice názorně.

 Souvisle číst: Archeologické muzeum v Naxijské Chóře
 Zpátky na obsah podkapitoly Chóra Naxijských
 Zpátky na obsah kapitoly NAXOS
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY