Démétrion v Gyroulas u Sangri

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

Protože na Naxu je všechno, tak je na Naxu taky Démétrion, a to v Gyroulas. Nějaké Démétrion je sice skoro na každém ostrově, ale to naxijské není jen tak tuctové! Není to jenom místní připomínka daleké Eleusíny, ale prastaré kultovní místo, které bylo koncem archaické doby přestavěné ve velkolepém stylu „naxijského chrámu“. Představuje asi nejlépe zdokumentovanou podobu takového typu stavby. V jistém smyslu mohlo jít o kultovní místo mysterijního typu. Byly tu ctěny bohyně plodnosti, ale taky Apollón.

Svatyně v Gyroulas u Sangri je uprostřed úrodné části vnitrozemí. Po cestě od hlavní silnice (ze zastávky na odbočce k Ano Sangri) jdeme zemědělskou krajinou, prý je to taková „naxijská všednost“, jenom kus dál jsou hory, ale za hodinku dojdeme na místo. Když jdeme z Ano Sangri, můžeme po cestě odbočit ke kostelu Ag. Nikolaos, je kousek stranou. Je z 12. století a je zajímavý také tím, že se v něm roku 1949 našel archaický sloupek s hlavicí (nebo spíš s obětní prohlubní), který nejspíš pochází právě z Démétřiny svatyně v Gyroulas. Ta je odtud vzdušnou čarou necelý 1 km jižně. Celá oblast Sangri byla nábožensky velice exponovaná, zejména v neolitu, v řecké archaické době i v byzantské epoše. Ostatně, odněkud z okolí pochází také starokřesťanský reliéf betlémské scény.

Svatyně je na plochém návrší (150 m n. m., ale jen desítky metrů nad okolím), kousek za rozhraním, od kterého se už krajina začíná mírně svažovat k moři jiným úrodným údolím, směrem na jih a jihozápad. Pouze východním směrem jsou hory. Blízko jsou dva velice výrazné kopce, vysoké kolem 500 m (Profitis Elias a Kastro Apalirou), které při pohledu odtud silně připomínají ňadra. Dál a výš nad nimi je svatá hora Zás. Démétrion je tedy v krajině zapojeno velice charakteristicky .

Na místě samém spatříme při prvním pohledu moderní rekonstrukci z devadesátých let 20. století, která zvýraznila dispozici pozdně archaického chrámu Lygdamovy éry. (V době těchto prací působila svatyně dost zvláštně).

Při bližším pohledu si všimneme původních stavebních článků a dalších náležitostí, ale také zbytků přestavby na křesťanský chrám v éře Justiniánově, v raném 6. století. Nalezneme však i pozůstatky starších vrstev, raně archaických.

Nálezy z vykopávek, které zde byly prováděny hlavně v padesátých a devadesátých letech, uvidíme zčásti téměř in situ, tedy v místním muzeu, zčásti v Archeologickém muzeu v Naxijské Chóře. V Místním muzeu v Gyroulas jsou uchovány také velké části křesťanského chrámu z 6. století, které musely být odsunuty při rekonstrukci lygdamovské vrstvy. (Samotné odsunutí raně byzantských chrámových pozůstatků ve prospěch „pohanské“ antiky je akcí pozoruhodnou. Je to přece něco úplně jiného, než odstranění baroka z justiniánovské baziliky na Paru.)

Fotky z Gyroulas a okolí, včetně nálezů z těchto míst, mají samostatné album.

 Souvisle číst: info Démétria, nebo rovnou Gyroulas před Lygdamem
 Zpátky na obsah podkapitoly Památky před vysočinou
 Zpátky na obsah kapitoly NAXOS
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY