Helénistická a římská doba

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

Zvláštností Délu je množství památek z let přibližně 200 až 50 před n. l., u nichž jsme na rozpacích, jak je zařadit. Na řecké pevnině, natož pak ve Velkém Řecku, tedy v jižní Itálii, by jednoznačně patřily do ranějších fází římské doby, ale vzhledem k odlišné periodizaci kykladských dějin – i k řeckému zátisku výtvarného projevu většiny z nich – jsou formálně vzato z konce helénistické epochy. Občas mezi nimi najdeme díla typicky helénistická, někdy zase typicky římská (žánr římský portrét), podstatnější však je, že vidíme charakteristické prolínání a pestrost, především díky koexistenci nových, tradičních i archaizujících trendů.

To množství objektů si rozdělíme:

- Sochy a reliéfy

- - Sochy obyvatel Délu

- Mozaiky

- Nástěnné malby

- Obscénnosti

- Všední život Délu římské doby

Fotky jsou v oddílech alba.

 Souvisle číst: Sochy a reliéfy
 Zpátky na obsah podkapitoly Muzeum na Délu
 Zpátky na obsah kapitoly DÉLOS
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY