Polotovary soch

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání
 exkurz - Stránka bez jednoznačného pokračování

Polotovary soch dělali kameníci v lomu. Stačilo objednat typ a velikost sochy, například kúros, 1 a půl metru (foto). Tato praxe svědčí o typologicky pojatých sochách, i když každý lom měl nejen specifický mramor, ale taky specifický styl práce pokud jde o detaily výtvarné stylizace. Po dopravě na cílové místo mohl sochař už jenom ubírat materiál a měl k tomu mnohdy jen nevelkou rezervu.

Polotovary velikých soch byly napřed vytvarovány a pak je teprve odlupovali z kamenného podloží, snad proto, aby se pohybovalo co nejmenší hmotou. To ovšem zvyšovalo riziko rozlomení sochy. Občas se dokonce až při odlupování zjistilo, že v kameni je vada. V takovém případě nechali polotovar sochy tam, kde byl, a tak, jak byl. Častěji docházelo k poškození při dopravě velikých vytvarovaných kamenů. Stěhování panáčku vážících desítky tun z podhorských lomů k moři nebylo v kamenitém a někdy i prudkém terénu snadné. Navíc je mramor poměrně křehký. V daném terénu by to byla výzva i pro moderní techniku.

Obří torza polotovarů archaických soch ležící v krajině jsou specialitou Kyklad, zvláště Naxu. Největší měří přes 10 metrů.

 Zpátky na Archaické sochařství na Kykladách
 Zpátky na obsah kapitoly NAPŘED O KYKLADÁCH
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy:  POUŤ NA KYKLADY