Dívka s náušnicí

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání
 exkurz - Stránka bez jednoznačného pokračování

Na Délu, Paru a Naxu se v letech 625 až 550 před n. l. vyskytuje typ dívky se zvláštní náušnicí, s ukotvením v uchu a také ve tváři. Možná má náušnice dvě, nebo není stranově rozhodující, zda jde o levou či pravou tvář, protože na různých amforách vidíme obé.
Podobnou, ale lépe udělanou a také lépe zachovanou, jsme viděli už v muzeu na Délu – a v podobě sochy z konce archaické doby ji uvidíme ještě v muzeu Démétria na Naxu, v Gyroulas.

Zajímavé je porovnání různých verzí tohoto patrně typicky kykladského motivu, speciálně v oblasti Délu, Paru a Naxu. Nevíme, do jaké míry je toto zobrazení vázané na kult, možné to je. Není to kykladská pozdně archaická představa Koré?

Nejčastěji jde o malbu na ostrovních orientalizujících amforách, největší kolekci vystavuje Archeologické muzeum na Mykonu. Je zde nejméně sedm amfor z Paru, na jejichž hrdle je profil dívky s náušnicí ukotvenou také ve tváři. V kolekci jsou i stejně vypadající dívky, ale bez náušnice. Pocházejí z Paru, z let 625 až 600 před n. l. Nejlíp udělanou a zachovanou dívku se zvláštní náušnicí ovšem mají v muzeu na Délu, taky z let 625 až 600 před n. l.

V muzeu naxijského Démétria, v Gyroulas u Sangri, se vystavuje hlava sochy menší koré, která má takovou náušnici přinejmenším na levé tváři. Je z doby kolem roku 550 před n. l., bohužel je hodně erodovaná. Není to místní verze Koré, tedy Persefoné?

Poněkud šokantní je pak skutečnost, že podobnou náušnici patrně má i hlava kykladského idolu z Amorgu, z rané doby bronzové.


 Zpátky na Archeologické muzeum na Délu, Orientalizující a korintská keramika
 Zpátky na Archeologické muzeum na Mykonu
 Zpátky na Místní muzeum Démétria v Gyroulas
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY