Ženská hlava z Amorgu

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

Hlava kykladského idolu, tedy ženské figury, na které se uchovaly zbytky polychromie.

Pochází z ostrova Amorgu, možná prý z Aigialí, z kykladské rané doby bronzové (EC II), kultura Keros-Syros, 2800-2300 před n. l.
Vystavuje ji Národní archeologické muzeum v Athénách, 3909.

Má plasticky vyznačené rty a náznak uší, vysoko začínající štíhlý a dlouhý nos – a především ploše stylizovaná dozadu ubíhající hlava na dlouhém krku. Možná také měla nějakou ozdobu na své pravé tváři dole, což koresponduje v řecké archaické době koresponduje s vázovými malbami (a sochou) dívky s náušnicí ukotvenou v tváři, přes propast dvou tisíc let! (Viz exkurz Dívka s náušnicí.) Vraťme se však k polychromii. Určitě zvýrazňovala oči, v ostatním je obtížné ji odlišit od možných poškození. Nicméně se zdá, že na své levé tváři měla už původně čtyři šrámy. Analogií k tomu je mezi kykladskými idoly víc, mimo tento kulturní okruh známe analogie z mariánských ikon, konče Matkou božskou Čenstochovskou.

 Zpátky na Nálezy z Amorgu 
 Zpátky na obsah kapitoly AMORGOS
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY