Níkandra z Naxu

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání
 exkurz - Stránka bez jednoznačného pokračování

Naxijská dívka věnovala kolem roku 650 před n. l. na Délos svoji idealizovanou podobu a nechala ji doprovodit nápisem:

„Níkandra z Naxu Artemidě na Délos.“

Socha koré, bohužel poškozená, je ukázkou rané naxijské práce; je nepatrně nadživotní, aspoň vertikálně, jinak je ovšem stylizovaná velice ploše. Zčásti by důvodem mohla být cudnost, příslušející Artemidě, z větší části však o zbytek ranější archaické plošné stylizace, obvyklé u starších dřevěných plastik (xoan). Nyní je součástí expozice Národního archeologického muzea v Athénách a má přímo symbolické katalogové číslo: N 1.

Stojí zato si ji porovnat s podobou samotné Artemidy z podobné nebo o málo starší doby, která pochází z attické svatyně v Braurónu (Vraone) východně od Athén, a vystavuje se v tamním muzeu. [1] Ta je ovšem mnohem menší a je z bronzového plechu, který patrně pokrýval dřevěné jádro. Náleží tedy k typu dřevěných plastik, které byly často ploché a jen s náznakem tvarů postavy (xoana).

 Souvisle číst: v typickém případě Hrob panen Hyperborejských nebo zpátky na Artemidin chrám na Délu
 Zpátky na obsah podkapitoly Posvátnou cestou
 Zpátky na obsah kapitoly DÉLOS
 Na podkapitolu Z Naxu mimo Naxos
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY