Hrob panen Hyperborejských

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

Přímo u Artemísia je i mytický „Hrob panen hyperborejských“, z něhož pocházejí kupodivu reálné nádoby z 16. až 13. století před n. l. Panny hyperborejské se na Délu těšily veliké úctě. Přišly prý v dávných dobách, „zároveň s bohy“; přinesly obětní dary bohyni Eileithyji, pomocnici při porodu, jejíž roli zčásti převzala také Artemis. Délští tradují jejich jména (Hyperoché a Laodiké), opěvoval je prý i dávný básník Ólén z Lykie. Vyprávění o tom přináší Hérodotos IV, 33-35.

Souvislosti s „Hyperborejci“, tedy se seveřany, ale talé s maloasijskou slunečnou Lýkií, jsou ostatně pro Délos typické. Nemusíme důvěřovat všemu, co Hérodotos píše, ale přinejmenším jeho líčení délských kultovních zvyků (IV, 34) musí mít reálných základ. O putování darů od Hyperborejců na Délos píše také Pausaniás, který do putovního řetězu zařazuje i Athény, viz Pausaniás I, 31, 2.

Nálezy z Hrobu panen Hyperborejských

Pozdně heladské nádoby z Hrobu panen Hyperborejských u Artemidina chrámu na Délu. Pozdní doba bronzová, 1600 až 1200 př. n. l. Archeologické muzeum na Délu.


 Souvisle číst: text Hérodotos IV, 33-35, text Pausaniás I, 31, 2 nebo rovnou Kerateion
 Zpátky na obsah podkapitoly Posvátnou cestou
 Zpátky na obsah kapitoly DÉLOS
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY