Pausaniás I, 31, 2

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

Pausaniás, Cetsa po Řecku I, 31, 2

Přeložila Helena Businská

U Prasijských [obec v Attice] je chrám Apollónův. Sem prý se dostaly prvotiny Hyperborejských, Hyperborejští je předali Arimaspům, Arimaspové Issédonům, od těchto je donesli Skythové do Sinópy, odtamtud pak je Řekové přenesli do Prasií, Athéňané pak to byli, kdož je dopravili na Délos. Tyto prvotiny byly uschovány v pšeničných stéblech a nikdo je neznal. V Prasiích je náhrobek Erysichthona, který nalezl smrt za plavby, když jel zpět z Délu, ze svaté výpravy (theória).

ἐν δὲ Πρασιεῦσιν Ἀπόλλωνός ἐστι ναός· ἐνταῦθα τὰς Ὑπερβορέων ἀπαρχὰς ἰέναι λέγεται, παραδιδόναι δὲ αὐτὰς Ὑπερβορέους μὲν Ἀριμασποῖς, Ἀριμασποὺς δ' Ἰσσηδόσι, παρὰ δὲ τούτων Σκύθας ἐς Σινώπην κομίζειν, ἐντεῦθεν δὲ φέρεσθαι διὰ Ἑλλήνων ἐς Πρασιάς, Ἀθηναίους δὲ εἶναι τοὺς ἐς Δῆλον ἄγοντας· τὰς δὲ ἀπαρχὰς κεκρύφθαι μὲν ἐν καλάμῃ πυρῶν, γινώσκεσθαι δὲ ὑπ' οὐδένων. ἔστι δὲ μνῆμα ἐπὶ Πρασιαῖς Ἐρυσίχθονος, ὡς ἐκομίζετο ὀπίσω μετὰ τὴν θεωρίαν ἐκ Δήλου, γενομένης οἱ κατὰ τὸν πλοῦν τῆς τελευτῆς.