Artemidin chrám

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

Hned za Apollónovými chrámy je na druhé (tedy levé, západní) straně posvátné cesty prostor prastarého osídlení z mykénské doby, spojený s kultem bohyně Artemis, Apollónovy sestry. U jeho zbytků stával prastarý „chrám G“. Několik desítek metrů od hlavní cesty směrem k moři dodnes leží trosky Artemidina chrámu. Tento prostor byl mnohokrát a po velice dlouhou dobu přestavovaný.

Z Artemidina chrámu zůstaly dobře patrné žulové základy, za nimiž se nakonec ocitly zbytky naxijské kolosální sochy kúra. Viditelný půdorys celku Artemísia je ovšem pozůstatkem poměrně pozdní přestavby z roku 179 před n. l. Tato stavba zahrnula a překryla zbytky dvou starších svatyň: uvnitř chrámu se ocitla cela ze 7. století před n. l., která byla už tehdy postavená na zbytcích budovy z pozdní doby bronzové.

Nálezy z Artenidina chrámu

Artemísion mělo rozsáhlou sbírku darů, chrámový poklad s nevídanou kontinuitou napříč časem, zvlášť když to toho zahrneme nálezy z pozdní doby bronzové. V muzeu na Délu je jich řada. Například plochá řezba ze slonoviny, provedená v mykénském stylu, zobrazující lva s hady a okřídleného gryfa, pochází z 14. nebo 13. století před n. l. (Gryfón je dávný středoasijský motiv, který se přes Krétu dostal do Řecka.)

Některé dary Artemidinu chrámu z plně historické doby dokážeme zařadit jak co do času, tak místa jejich původu . Naxijská dívka věnovala kolem roku 650 před n. l. na Délos tuto svoji idealizovanou podobu a nechala ji doprovodit nápisem: „Níkandra z Naxu Artemidě na Délos.“ Viz exkurz Níkandra z Naxu.

Artemidin chrám disponoval značnějším zástupem kamenných dívek z průběhu archaické doby, ale zachovaly se jenom torzovitě. V muzeu na Délu např. nejméně tři koré z pozdní archaické doby, původem z Paru.

Kromě dívek zde ovšem byli také četní lvi. Například dva pozdně archaičtí z Paru a jeden raně klasický. Ti mají ovšem na Délu větší, starší i početnější konkurenci na Lví terase, která lemuje cestu k jezeru.

Špatně se zachovala (a ještě hůř se proti oknu fotografuje) sfinga, která už v půlce 6. století před n. l. stála na sloupu před chrámem.

Jedna z položek inventáře pokladů Artemidina chrámu se v nové době dostala dokonce do edic fragmentů předsokratovských filosofů. Bohužel se nezachoval předmět sám, ale pouze jeho popis: „Stříbrný pohár na mísení (kratér), který věnoval Parmiskos, závěsný.“ (Viz text Parmiskos fr. 3.)

Artemísion od moře

Na Artemísion i s torzy naxijského kolosa se můžeme podívat také z druhé strany, od moře. Povalují se tam obkladové bloky mramoru s reliéfem ve tvaru včelí plástve. Je jich tady hodně, apoň na jeden se pro jistotu podíváme blíž. Včela je jedním z Artemidiných oblíbených zvířat, jejím kněžkám se říkalo „včely“ (melissai), zvláště v Efesu. Mramorové nápodoby včelích pláství připomínají i legendu o tom, že první Apollónův chrám v Delfách byl z vosku a postavily jej včely. Skoro stejné obklady brzy uvidíme na Délu na chrámu bohyně Létó.

 Souvisle číst: exkurz Níkandra z Naxu a dál Hrob panen Hyperborejských
 Zpátky na obsah podkapitoly Posvátnou cestou
 Zpátky na obsah kapitoly DÉLOS
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY