ÚVOD K CESTÁM PO ŘECKU

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

Zatím je tady cesta jenom jedna, zato ta nejrozsáhlejší z uvažovaných, totiž díl POUŤ NA KYKLADY

Postupně tu ovšem vzniká tento ÚVOD K CESTÁM PO ŘECKU, tedy obecné informace o antické kultuře, ale také o geografii egejské oblasti a o řadě dalších kultur středního a východního Středomoří od neolitu po současnost.

Zdeněk KratochvílObsah Úvodu k Cestám po Řecku

Procházení místy a myšlenkami

Antika šedobílá a barvitá

- - - historka Pergamonský oltář, exkurz Jak se chovat v muzeu

Co je dobré vědět předem a co stačí až potom

Prostoročas, info Geografie, info Hrubá periodizace epoch v egejské oblasti

Kmeny, národy a kultury, info Hlavní řecké dialekty

- - - exkurz Sebepochopení Řeků, exkurz Řecká hymna

Výtvarné styly a žánry, info Stavební řády

- - - info Styly a žánry řeckých plastik, info Daidalský styl, info Úsměv archaických soch

- - - info Kúros, info Koré, info Sfinga

- - - info Periodizace stylů řecké keramiky, info Geometrická malba na keramice, info Orientalizující („krásný“) styl

Náboženství

Filosofie a věda, info Schéma odnoží řecké filosofie, info Vznik a zachování antických spisů

Úskalí tradice a lidové slovesnosti

- - - historka Skutečnost dojmů a faktů

Význam detailů a okrajových témat

Zajímavé postavy

Řečtina a český pravopis, exkurz Pravopisná poznámka pro detailisty

Muzea

- Výběr z muzeí podstatných pro řeckou antiku

- Pro starší kultury egejské oblasti

- Pro vztahy se sousedními národy a pro řecký středověk

- Z českých antických sbírek

- - Umění starého Středomoří v paláci Kinských - - Gandhárské plastiky v paláci Kinských - - Antika v Šternberském paláci (NG)- - Antika z Uměleckoprůmyslového muzea

- Úplnější rejstřík muzeí v Řecku

- Úplnější rejstřík muzeí s antickými tématy mimo Řecko

Wikimedia Commons v roli depozitáře

O autorovi

Literatura

Struktura obsahu celku CESTY PO ŘECKU

Zatím tu krom tohoto Úvodu mám jenom cestu (díl) POUŤ NA KYKLADY
Souvisle část: Procházení místy a myšlenkami

Hlavní strana