UPM Antika

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

Antika z Uměleckoprůmyslového muzea

Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze vlastní také nečekaně dobrou antickou sbírku, především vázových maleb, ale nevystavuje ji. Pěkná ukázka z ní však byla k vidění v rámci výstavy Antické malované vázy a drobná plastika (6. 2. 20118 až červen 2018), poněkud překvapivě v prostorách Muzea Karlova mostu. Představila několik typů vázových maleb archaické a klasické doby a něco drobných terakot. K výstavce byl vydán i velice podrobný katalog. Tady se omezím na výbor, který ovšem zahrnuje většinu vystavovaných kusů.

Archaická doba

Attické černofigurové lékythy


Typ keramiky obvyklý pro uchování oleje a taky na pohřební úlitby.


Atický černofigurový lékythos se zvířaty: kolouch, panter a siréna (je z druhé strany). Athény, malíř z tzv. Skupiny s delfíny, před rokem 550 před n. l. Ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze.


Attický černofigurový lékythos. Héraklés bojuje s Amazonkami. Athény, malíř ze Skupiny Athény 581 II, kolem roku 500 před n. l. Ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze.

Attická černofigurová amfora

Attická černofigurová amfora s kvadrigami. Athény, kolem roku 520 před n. l. Ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze.

Strana A


Strana B


Klasická doba

Attická Nolanská amfora


Attická červenofigurová Nolanská amfora, strana A. Athény, Malíř fiály, kolem 440 před n. l. Ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze.


Tento typ amfory se pozná podle držadel na hrdle amfory.


Na straně A je zobrazena toaleta žen.

Attický červenofigurový kylix


Attický červenofigurový kylix s atlety. Athény, Malíř Heidelberské vázy č. 211, asi 450 až 440 před n. l. Ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze.


Kylix je plochá miska určená k pití (ředěného) vína.

Apulská červenofigurová situla


Apulská červenofigurová situla. Malíř ze Skupiny Tarent 9243.2, kolem roku 350 před n. l. Ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze.


Typ keramiky obvyklý v části řecké jižní Itálie koncem klasické doby.

Drobné terakoty


Drobné terakoty helénistické a římské doby:


Terakotová figurka ženy, 4. nebo 3. století před n. l. Ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze.


Olejová lampička se sexuálním motivem. Římská doba, 2.-3. století n. l.. Ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze.
Na lampičkách je to jeden z dost obvyklých motivů.


 Souvisle číst: Úplnější rejstřík muzeí v Řecku
 Zpátky na Z českých antických sbírek
 Zpátky na Muzea
 Zpátky na ÚVOD K CESTÁM PO ŘECKU