Geometrická malba na keramice

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání
 info - stránka bez jednoznačného pokračování
 zkorigováno, vložit další fotky

Tento typ malby na keramice se objevuje patrně kolem roku 900 před n. l. v Attice, která byla méně postižena úpadkem „temných století“, a odtud se šíří po celém Řecku a okolí. Zvláště typický je pro 8. století před n. l., místy pokračuje i v pozdější archaické době. Název tohoto stylu dobře vystihuje jeho estetiku. Dekoraci tvoří hlavně geometrické útvary, napřed převážně kruhové, později taky hranaté, objevují se rosety i svastiky. Malba geometrického stylu poměrně často dělí nádobu do pěti polí, od hrdla po okolí dna. Okrajová pole vykrývá geometrickými ornamenty. V centrálním poli je zobrazena hlavní scéna, často pohřební nebo válečná, neboť většinou nacházíme pohřební nádoby. Díky těmto zobrazením máme představu o průběhu pohřebního obřadu v této době.

Postavy jsou silně geometricky stylizované, téměř jakoby bez tělesného objemu, článkovité, sestávají z „údů“. Zvýrazněny bývají oči, svaly a pohlaví.
Tento styl malby oblibuje také koně a ptáky, zvláště vodní, což možná opět souvisí s podsvětními motivy.

Podobná stylizace postav i ornamentální geometrické zdobení je charakteristická i pro terakotové figurky v tomto stylu. Nečastěji koně, spřežení, ale také ženské figurky kněžky či bohyně.

 Souvisle číst: v typickém případě info Orientalizující („krásný“) styl nebo rovnou Náboženství
 Zpátky na ÚVOD K CESTÁM PO ŘECKU