Orientalizující („krásný“) styl

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání
 info - stránka bez jednoznačného pokračování
 zkorigováno, vložit fotky

V souvislosti s rozkvětem iónských měst v Malé Asii se v Korintu a Athénách objevuje v pozdním 8. století před n. l. nový pestřejší styl prozrazující východní vlivy. V 7. století před n. l. se pak šíří a zjemňuje. Zobrazuje především až líbivě stylizovaná zvířata, reálná i mytická, opět včetně ptáků, ale i ornamentů. Působí elegantně. Jeho ostrovní analogií je tzv. „mélská keramika“, přesněji „kykladská orientalizující keramika“, která je snad ještě elegantnější. (Viz Kykladská orientalizující keramika.)

 Souvisle číst: v typickém případě Náboženství
 Zpátky na ÚVOD K CESTÁM PO ŘECKU