Daidalský styl

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání
 info - stránka bez jednoznačného pokračování

Pojmenování tohoto stylu je už antické, souvisí s bájným řeckým stavitelem, sochařem a všeumělcem Daidalem, který prý byl Mínóovým zajatcem v krétském Knóssu, tedy než se svým synem Ikarem uletěl na svobodu. Toto bájné označení je nejspíš anachronismem, protože situuje řecké archaické sochy někam do doby bronzové. (Je však zvláštní, že sochy, které opravdu pocházejí z pozdní doby bronzové, jsou mnohdy nečekaně veristické a někdy i dynamicky pojaté, ať už je nacházíme na Krétě nebo v Mykénách. Je však skoro vyloučené, že by je Řekové archaické a klasické doby znali, i když nemůžeme úplně vyloučit nějakou reminiscenci na ně jako součást mýtů a poetických obratů epiky.)

Sochy z řecké archaické doby (většinou dost rané), které se takto označují, ve skutečnosti vykazují silný vliv dobového sochařství pozdního Egypta, a to skoro v celé řecké oblasti.

Na našince působí tyto sochy spíše majestátně nadčasově, ale ve své době působily nezvykle dynamicky, jako kdyby byly v pohybu, a to i tehdy, jde-li třeba o sochu sedící bohyně. Pojila se s nimi legenda, že Daidalovy sochy prý bylo nutné uvazovat řetězy, aby samy neodešly.

 Souvisle číst: v typickém případě: info Úsměv archaických soch... info Periodizace stylů řecké keramiky, ... nebo rovnou na Náboženství
 Zpátky na ÚVOD K CESTÁM PO ŘECKU