Význam detailů a okrajových témat

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

Od učebnice se očekává přehledný výklad „toho nejpodstatnějšího“ v daném oboru. Kult efektivity klade podobné nároky i mimo učebnice, všude slyším: „Zkrať to, představ jen to podstatné!“ Jenže to podstatné se musí ukázat v nějakém kontextu, ve kterém je skutečně důležité, nemá-li být podstatným pouze v příručkách. Proto sice dáme dostatek prostoru všeobecně známým a slavným tématům, ale stejně místa věnujeme i věcem podružným. Jinak bychom nabídli pouze ideologicky pojatý slovníček základních pojmů a reklamní obrázky obecně známých památek. Právě na úrovni detailů nebo druhořadých témat se významy propojují do mnohdy nečekaných kontextů, v nichž pak význam toho prvořadého může vyvstávat náležitým způsobem. Krom toho si nikdy nemůžeme být úplně jistí, která z těch zdánlivých podružností se časem ukáže jako nesmírně důležitá.

K tomu přistupuje zkušenost, že mnohá malá nebo nepříliš významná místa, prostě zapadákovy, umožňují, abychom se při jejich popisu přiblížili k pomyslné úplnosti, což by na významných místech nebyl snad nikdo schopný, krom toho by to zabralo tisíce stran. Krátká ukázka detailního popisu některých takových míst snad poslouží i jako memento, jak jsou popisy slavnějších míst nebo témat nutně výběrové. Celé to je vlastně cvičení se změnou měřítka. Kdo zná nějaké části detailně, ocení lépe i význam přehledového pojednání nebo celkové mapy.

 Souvisle číst: Zajímavé postavy
 Zpátky na ÚVOD K CESTÁM PO ŘECKU