Struktura obsahu celku CESTY PO ŘECKU

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

ÚVOD K CESTÁM PO ŘECKU – Předběžné informace

Cest (dílů) by mohlo být deset, i když ty další asi budou kratší:

Pět dílů podle panhelénských kultovních center, k tomu čtyři díly věnované širšímu rámci řeckého světa podle světových stran:


POUŤ NA KYKLADY – Kyklady, vysoká kultura od raného bronzu. Délos, poutní ostrov teoretiků, zrození Apollónia a Artemidy. Théseus a Ariadné, posvátné vrcholy a jeskyně (Kynthos, Zás). Archaická lyrika a sochařství.

DELFY – Gaia a Pythón, Apollónův příběh, věštírna pod Apollónovým chrámem, pýthijské hry. Parnássos, Kórycká jeskyně Dionýsova narození. Plútarchos, legendy o Sedmi mudrcích. Odskok: Théby – Semelé, Dionýsos.

OLYMPIE – Élis, olympijské hry, západní Peloponés. Gorgiás. Hodně podle Pausánia, díky němu taky s odskokem do Arkádie (svatá hora Kylléné a jeskyně Hermova narození).

KORINTHOS, NEMEA, ISTHMOS – Severovýchodní Peloponés, Mykény, Argos, Epidary... (zčásti podle Pausánia), korintské jatkózní tragédie i keramika, Akrokorint, nemejský lev, nemejské princátko Ofeltés, Platónův atletický úspěch na hrách v Isthmii.

ATHÉNY – Panathénaie, Athéna a Poseidón, Apollón Patroos. Théseus, Solón, Periklés, Anaxagorás a Archeláos, sofisté, Sókratés, Platón, Aristotelés, stoici, skeptici, epikúrejci. Klasická komedie a tragedie, klasické sochařství. Attická „renesance“ v římské době.
Attika: Eleúsis a mystéria, příběh Démétér a koré. Píreus, mys Súnion...

Východ: IÓNIE – Smyrna, Mílétos, Priéné, Efesos. Věštírny: Kláros, Didyma. Homér, Biás, Míléťané, Hérakleitos. Překryvy náboženství: od Matky bohů k Matce boží (Efesos). (Neplést s Iónským mořem a jeho ostrovy na západě Řecka!)
Odskoky z Iónie:
Přilehlé ostrovy: Lesbos (Sapfó), Tenedos (Kleostratos), Chios, Samos.
Lýkie: Létóon – rodiště Apollóna a Artemidy, Proklos.
Frýgyie, Lýdie a Anatolie – ve vnitrozemí Malé Asie.

Jih: KRÉTA – Zdroj tradic. Knóssos: Ariadné, Epimenidés. Faistos, Ag. Trias… Posvátné jeskyně a hory. Bůh a bohyně, Zeus „na Krétě zrozený“. Kamarská keramika.
Vliv Egypta.
Řecký Egypt v helénistické době – Alexandrie – věda a literatura (Músaion).

Západ: SICÍLIE (včetně jihoitalské pevniny) – Velké Řecko; vlivy místní, etruské a nakonec latinské, morbidní veselí. Pýthagorejci (Filoláos, Archýtás, Tímaios), řečníci, eleaté (Parmenidés), exaltovaná řeč (Empedoklés). Racionalita, morálka a reinkarnace; alegorie.

Sever: MAKEDONIE – Od barbarů k Filipovi a Alexandrovi. Vergina, Pella, Dión, Olympos. Stageira.
Řecký sever na západě – Nekromanteion (Věštírna mrtvých
Řecký sever na východě – Abdérai (Démokritos)

 Souvisle číst: POUŤ NA DÉLOS A KYKLADY

ÚVOD K CESTÁM PO ŘECKU