Památky kykladského neolitu

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

Neolitická fáze Kyklad (mladší doba kamenná) je spíše zárodečnou podobou této kultury. Dlouho je poněkud humpolácká: používá také v té době běžné kamenné nářadí, i když už zná také obsidián, plastiky bohyně jsou značně macaté. Pozdní neolit začíná předjímat pozdější směry vývoje: obsidiánové nástroje se zjemňují a ženské kamenné figurky nabývají tvar, který směřuje k pozdějším „kykladským idolům“. Nejvýraznější „pokrok“ vidíme na Amorgu (včetně rozsáhlých zbytků neolitického opevnění), na ostrůvku Saliagos u Paru a na Naxu: Posvátná jeskyně v horách a v ní kromě množství keramiky i nejstarší zpracované zlato v Evropě.

Úplnější přehled různých typů památek kykladského neolitu, včetně srovnání s dobovými sousedními kulturami, nabízí album Neolitické Kyklady. Nelze totiž odolat srovnání kykladských plastik s velkou figurou z ostrova Karpathos a s figurkami z Malty.

 Souvisle číst: Památky kykladské rané doby bronzové
 Zpátky na obsah kapitoly NAPŘED O KYKLADÁCH
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY