Památky kykladské rané doby bronzové

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

Doba bronzová přichází na Kyklady kolem roku 3200 před n. l., kolem roku 2800 nabývá svůj vrcholný výraz, po roce 2200 lze na většině ostrovů (kromě třeba Mélu a Théry) mluvit spíše o úpadku. (Poměrně rozsáhlý přehled nabízí album Místa raně kykladské kultury.) Nejstarší osídlení doby bronzové na řadě míst navazuje na kykladský neolit, zachovaly se např. zbytky svatyň, zahrnuté do pozdějších staveb. Z vrcholné doby pocházejí i pozůstatky městeček, která byla na sklonku rané doby bronzové většinou opuštěna, takže už nebyla přestavována. Až na výjimky zde nebývá mnoho zbytků staveb, zato místa jsou to nádherná. Pro oko nejen znalce se ovšem nabízejí skvělé výtvarné artefakty, které se na takových místech našly. Podrobně si je ukážeme v souvislosti s patřičnými místy i v muzeích. Co všechno to bude za věci?

Kykladské idoly“, odborněji řečeno: kykladské antropomorfní plastiky z rané doby bronzové.
Kamenné nádoby, dokonale zpracované.
Záhadné „kykladské pánvičky“.
Kykladská keramika.
Olověné plastiky.
Šperky nebo amulety.
Nářadí, ať už z kamene nebo bronzu, specifickým materiálem je obsidián.
Petroglyfy (rytiny na kamenech).

Společným momentem různých žánrů kykladského výtvarného projevu je vysoká míra stylizace a monumentalita dosahovaná v nevelkých rozměrech. Nejtypičtější je dokonalá práce s kamenem. Rámcový přehled starokykladských památek z bronzové doby nabízí album Raně Kykladské kultury. Viz také Největší sbírky kykladského umění neolitu a rané doby bronzové.

 Souvisle číst: Kykladské idoly
 Zpátky na obsah kapitoly NAPŘED O KYKLADÁCH
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY