Největší sbírky kykladského umění neolitu a rané doby bronzové

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

Skoro všechna kykladská muzea si postupně prohlédneme – a budou mezi nimi i taková, která v oboru Kyklad rané doby bronzové patří k tomu nejlepšímu, co se kde vystavuje, zvláště dvě muzea na Naxu. Teď zaměříme pozornost na sbírky mimo Kyklady. (Také proto jsem je v předešlých výběrech pokud to bylo možné preferoval před místními kykladskými.) Následující pořadí je podle rozsahu a kvality sbírek.

Goulandrisovo Muzeum kykladského umění v Athénách – Velice rozsáhlá kvalitní sbírka je veřejně přístupná, i když jde o soukromou nadaci. Někteří jí vyčítají přílišné bělení artefaktů, já taky kontrastní falešné barvy v propagačních publikacích. Stejně je to ale nádhera. Viz moje album a stránky muzea. [1]

Národní archeologické muzeum v Athénách – Toto patrně nejlepší antikářské muzeum má také rozsáhlou starokykladskou sbírku, viz album.

Asmolean Museum v Oxfordu – Staroslavné a velmi obecně zaměřené muzeum využívá vlastní i obecně oxfordské archeologické práce, hostí také artefakty z výkopů sira Evanse a z jeho nákupů i darů. Kykladská sbírka obsahuje velice kvalitní a hlavně detailně popsané kousky, viz album.

Britské Muzeum v Londýně – Obrovské a velice široce zaměřené muzeum má samozřejmě taky výtečnou kykladskou sbírku, viz album.

Archeologické muzeum v Irakliu (Hérakleion) na Krétě – Nejlepší muzeum pro starou Krétu má také kolekci památek starokykladské kultury na severní Krétě i čistě krétských (mínójských) artefaktů, které s nimi korespondují, viz album.

Antické sbírky v Berlíně, především část, která je nyní v Neues Museum. (Kvůli rekonstrukci probíhalo a dál probíhá stěhování mezi budovami.) Starokykladské věci v šířeji zaměřených obrovských sbírkách, viz album.

Louvre v Paříži – Obrovské a velice široce zaměřené muzeum má taky dobrou kykladskou sbírku, viz album.

Antické sbírky v Mnichově – Dobrá kykladská kolekce je součástí větších antikářských sbírek, viz album.

Sbírky památek starokykladské kultury v ostatních muzeích se pokouší shrnout toto album. Pořadí v něm je topografické, ne podle množství a významu exponátů. Mile mně překvapilo např. Musée des Beaux-Arts v Dijonu. Podceněna mohou být některá jiná muzea, která jsem sám nenavštívil, zvláště za Atlantikem. Nakolik vím, tak se to týká především Metropolitního muzea umění v New Yorku a sbírky v Getty Villa v Los Angeles. Přesto se asi ani tyto sbírky nemohou v oboru starokykladské kultury poměřovat s lepšími evropskými.

(Zvláštní kapitolou byla kykladská výstava v Karlsruhe, která zde kromě menší stálé expozice představila roku 2011 také krásné kousky z často pochybných zdrojů a možná i falza.)

Pro obecně antikářská muzea a jejich webové i fyzické adresy viz článek Muzea v Úvodu k Cestám po Řecku.

 Souvisle číst: Kréťané na Kykladách
 Zpátky na obsah kapitoly NAPŘED O KYKLADÁCH
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY