Nálezy z Délu mimo Délos

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

Většinu věcí, které byly v nové době z Délu odvezeny do Athén i jinam po světě, jsme si ukazovali při prohlídce míst, na kterých se našly. Zbývá ovšem zmínit ty, u kterých není jasné místo nálezu.

Především je to kykladský idol ze začátku rané doby bronzové, vystavovaný nyní v Berlíně.

V Archeologickém muzeu na Mykonu uvidíme keramiku nalezenou na Délu, pocházející z 12. a pak z 9.–7. století před n. l., která dokládá kontinuitu osídlení a kultu, většinou to jsou importy z Naxu a z Paru.

V Národním archeologickém muzeu v Athénách je nyní Níké z Délu z archaické doby. Tam skončila i římská kopie raně helénistické funerální sochy ženy.

Na závěr chci připomenout několik soch nalezených na Délu, které jsme si už ukazovali, protože tradičně reprezentují antické umění:

Níkandra z Naxu,
Diadúmenos,
Artemis z Délu,
Galský bojovník,
Sousoší Afrodíty, Pana a Eróta.


 Souvisle číst: Rhéneia
 Zpátky na obsah kapitoly DÉLOS
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY