Galský bojovník, NAMA 247

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

Galský bojovník. Parský mramor, kolem roku 100 před n. l.
Pravděpodobný autor: Agasiás, syn Menofilův, asi vliv sochařské školy v Pergamu.

Nalezen na Délu, v prostoru Italské agory.

Národní archeologické muzeum v Athénách, N 247.

 Na podkapitolu Nálezy z Délu mimo Délos
 Zpátky na Sochy a reliéfy od klasické doby na Kykladách
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY