Dům Naxijských

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

Dům Naxijských byl jakýmsi vyslanectvím, klubovou nebo cechovní budovou, ale taky v nějakém smyslu chrámem. Naxijští jej postavili ve stylu „naxijského chrámu“ v letech 575 až 560 před n. l., na místě starší stavby stejného účelu ze 7. století před n. l. – a zasvětili Apollónovi.

Pokusíme se nahlédnout kousek dovnitř, a pak z druhé strany, od moře, s pohledem směrem k muzeu.

Zachovalo se i něco ozdob této stavby, například akrotérion, nebo fragment naxijského archaického kúra s opaskem. Obojí vystavuje muzeum na Délu.Hned vedle Domu Naxijských stála obří socha, ze které na místě samém zůstal jenom podstavec, zatímco části sochy samotné se rozkutálely po Délu.

Blíž k moři a k Artemidinu okrsku stála ještě poměrně velká Stoa Naxijských z 6. století před n. l., stavěná také ve stylu „naxijského chrámu“, ale mnoho z ní nezůstalo (foto).

 Souvisle číst: Kolosální kúros z Naxu
 Zpátky na obsah podkapitoly Posvátnou cestou
 Zpátky na obsah kapitoly DÉLOS
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY