Orientace naxijského Apollónova chrámu

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

Podle měření na místě a také s pomocí Google Earth, odhadovaná chyba údajů je nanejvýš 1 stupeň.

Odklon od severo-jižní linie

(ta je zde = 0) směrem severozápad-jihovýchod (ten by byl = 45) v úhlových stupních

Odchylka od orientace chrámu

v úhlových stupních

Směr od místa chrámu

(kurz) v úhlových stupních

orientace chrámu 41 139 / 319
Délos 16 Délos -25 344
Naxijská akropole 40 až 42 Naxijská akropole 0 140 až 138
Yria 11 Yria -30 169
jeskyně na Iraklii 20 jeskyně na Iraklii -21 160
Démétrion 28 Démétrion -13 152
Daskalion u Keru 40 Daskalion u Keru -1 140
Panormos 41 Panormos 0 139
Průliv Koufonisií a Keros 44 Průliv Koufonisií a Keros 3 136
Zás 52 Zás 11 128

Orientace na akropoli Naxu je zřejmá. V prodloužení této linie leží také Korfari ton Amygdalon (Mandlové návrší, Panormos) na Naxu a Daskalion u Keru. To je samozřejmě náhoda, ale možná vítaná, protože zapojuje do vztahu starokykladská místa, v Lygdamově době určitě dávno zapomenutá co do konkrét, ale snad stále vnímaná jako citlivá. (Vždyť na Daskaliu dokonce ve středověku postavili kapli.)

 Souvisle číst: Ariadné na Bakchově mysu
 Zpátky na obsah podkapitoly Chóra Naxijských
 Zpátky na obsah kapitoly NAXOS
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY