Hérodotos I, 64

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

Hérodotos, Dějiny I, 64

Přeložil Jaroslav Šonka

Athéňané uposlechli, a tak se Peisistratos potřetí zmocnil Athén [mezi 540 a 530 před n. l.]. Samovládu upevnil za pomoci četných žoldnéřů a peněžních důchodů, které se mu scházely jednak z města, jednak od řeky Strýmonu. Syny Athéňanů, kteří zůstali doma a nedali se hned na útěk, zajal jako rukojmí a poslal na Naxos, neboť i tohoto ostrova se Peisistratos válkou zmocnil a svěřil jej Lygdamovi. Kromě toho očistil podle věštby i ostrov Délos, a to takto: ze všech míst v dohledu chrámu dal vykopat mrtvé a přenést je na Délu na jiné místo. Tak vládl Peisistratos v Athénách; někteří z Athéňanů padli v bitvě, jiní utekli z domoviny spolu s Alkmaiónovci.

Πειθομένων δὲ τῶν Ἀθηναίων, οὕτω δὴ Πεισίστρατος τὸ τρίτον σχὼν Ἀθήνας ἐρρίζωσε τὴν τυραννίδα ἐπικούροισί τε πολλοῖσι καὶ χρημάτων συνόδοισι, τῶν μὲν αὐτόθεν, τῶν δὲ ἀπὸ Στρυμόνος ποταμοῦ συνιόντων, ὁμήρους τε τῶν παραμεινάντων Ἀθηναίων καὶ μὴ αὐτίκα φυγόντων παῖδας λαβὼν καὶ καταστήσας ἐς Νάξον (καὶ γὰρ ταύτην ὁ Πεισίστρατος κατεστρέψατο πολέμῳ καὶ ἐπέτρεψε Λυγδάμι), πρός τε ἔτι τούτοισι τὴν νῆσον Δῆλον καθήρας ἐκ τῶν λογίων, καθήρας δὲ ὧδε· ἐπ' ὅσον ἔποψις <ἀπὸ> τοῦ ἱροῦ εἶχε, ἐκ τούτου τοῦ χώρου παντὸς ἐξορύξας τοὺς νεκροὺς μετεφόρεε ἐς ἄλλον χῶρον τῆς Δήλου. Καὶ Πεισίστρατος μὲν ἐτυράννευε Ἀθηνέων, Ἀθηναίων δὲ οἱ μὲν ἐν τῇ μάχῃ ἐπεπτώκεσαν, οἱ δὲ αὐτῶν μετ' Ἀλκμεωνιδέων ἔφευγον ἐκ τῆς οἰκηίης. Souvisle číst (na Naxu): info Tyrannis, nebo exkurz Naxijská příroda, nebo rovnou Chóra Naxijských
 Zpátky na obsah podkapitoly Vítejte na ostrově proměnění!
 Zpátky na obsah kapitoly NAXOS
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY