Tres Ekklesies

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

Na hlavní silnici z Parikie do Naussy leží vesnice, která se dnes jmenuje Elitas, po staru Elyta. Půl kilometru před ní je místo zvané Tres Ekklesies, tedy „Tři kostely“.

Kromě pozdně byzantských kostelů zde jsou i pozůstatky poměrně velké raně křesťanské baziliky z 6. až 7. století. Bazilika je trojlodní, s narthexem, lodě byly rozdělené mramorovými sloupy a dalšími architektonickými prvky, které byly vzaty z antických památek. Některé z nich původně patřily k Archilocheiu, tedy ke svatyni, a nejspíš také hrobu lyrického básníka Archilocha.

Roku 1950 zde byly nalezeny inskripce, díky nimž se má za to, že svatyni bohémskému lyrickému básníkovi postavili Parští už v archaické době právě tady. (Lokalita je sice pouhé 2 km od města, ale raději doporučuji autobus, než chodit po klikaté hlavní silnici.) Odtud pocházejí nálezy, které jsou nyní v Archeologickém muzeu v Parikii na Paru v oddělení Archilocheia, v druhém sále archaických soch.

 Pokračovat v souvislém čtení: exkurz Archilochos, básník života nebo rovnou Od mramorových lomů ke kykladským sídlům
 Zpátky na obsah kapitoly PAROS
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY