Archilochos

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání
 info- stránka bez jednoznačného pokračování

Archilochos z Paru je svérázný básník a bohém, jakýsi archaický předchůdce „prokletých básníků“. Narodil se někdy kolem roku 680 před n. l., pochází z chudých poměrů. Píše kolem poloviny 7. století před n. l. na Paru a na Thasu, ostrově daleko na sever v Thráckém moři, neboť se účastnil parské války o Thasos proti „sajským“. Zažil tuto vleklou a drsnou válku, „veškerou bídu Helénů“, jak sám říká; padl však na Naxu, asi roku 645 před n. l. Jeho verše vycházejí z nechtěné zkušenosti vojenského života, zvláště na moři, ale jejich nálada je na hony vzdálená obvyklé představě o bojových písních. Archilochos je svérázný ctitel života, lásky, vína i obávaných mořských vln. Proslulou se stala jeho veselá a nepříliš slušná parodie jedné spartské bojové písně. Ještě proslulejší je jeho báseň o ztraceném nebo dokonce zahozeném štítu, tolik kontrastující s tradiční heroickou poetikou štítu, jak jej líčila epika, že se pro ctitele hrdinských ctností stala pohoršlivou.

Archilochos pohoršoval parské spoluobčany také oslavou plodivých sil přírody, což ho přivedlo až k soudu. Na zásah delfské věštírny byl však nejen osvobozen, ale dokonce oslaven. Byla zřízena jakási náhrobní svatyně, tzv. Archilocheion. Část výzdoby tohoto památníku se zachovala a vystavuje ji Archeologické muzeum na Paru, viz Reliéfy z Archilocheia.

Podrobněji o Archilochovi pojednává exkurz Archilochos, básník života.

Souvislosti jeho díla se starší epikou, dobovou lyrikou i pozdější filosofií jsem zkusil vyložit v knížce Mezi mořem a nebem - Odkaz iónské archaické vnímavosti. Mervart, 2010.

 Zpátky na obsah kapitoly PAROS
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY