Reliéfy z Archilocheia

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

Archeologické muzeum na Paru vystavuje soubor památek z parského Archilocheia, tedy z náhrobní svatně básníka Archilocha. Ta stávala na místě zvaném dnes Tres Ekklesies, nedaleko vesnice Elitas (antická Elyta).

Hlavním eponátem je velký mramorový reliéf z doby kolem roku 500 před n. l. Archilochos napůl leží na lehátku, vlevo sedí jeho žena, zprava obsluhuje chlapec. Na zdi visí štít, toulec a lyra. Lyra značí básníka, štít je zčásti připomínkou na jeho účast v bojích na Thassu a na Naxu, zčásti možná narážkou na jeho ve své době až pohoršlivě lehkovážnou báseň o odhhození štítu, viz exkurz Archilochos, básník života.
Archeologické muzeum na Paru, A 758.

Dokladem kultu je iónská mramorová hlavice sloupu z pozdního 6. století před n. l., která byla v raném 4. století před n. l. opatřena nápisem o oběti u Archilochova hrobu, prý to věnoval jistý Dokimos, syn Neokreonta.

Z doby kolem roku 500 před n. l. pocházejí i menší mramorové reliéfy, které byly součástí Archilochovy náhrobní svatyně. Například reliéf se lvem, který poráží býka. (Pravděpodobně byl součástí Archilocheia, pokud ovšem nepatřil taky ke svatyni Hérakla a Archilocha na místě Ekatontapyliani v Parikii, kde byl roku 1960 nalezen pod podlahou mariánského chrámu.)
Archeologické muzeum na Paru, A 759.

 Souvisle číst: zpátky na Archaické sochy a reliéfy nebo dál: Od klasické doby po konec antiky
 Zpátky na obsah kapitoly PAROS
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY