Apollónův chrám Délských (Velký)

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

Do naší doby jsou na Délu patrné základy tří Apollónových chrámů, jejichž zbytky stojí vedle sebe vpravo (východně) od hlavní cesty posvátným okrskem. Za nimi jsou zbytky pokladnic.

Poutní cesta vede od jihu, takže nás přivádí nejprve k raně klasickému Velkému chrámu. Bohužel z něho vidíme skoro jenom základy, malou část mramorových nástaveb a popadané stavební díly.

Můžeme však vnímat dispozici stavby: vnitřní proporce i umístění v krajině. Musela to být majestátní stavba, velká 13 x 30 metrů.

Tento chrám prý Apollónovi postavili Délští, a to roku 477 před n. l., tedy hned na začátku klasické doby. V těsném okolí jsou prý taky zbytky starší menší stavby.

 Souvisle číst: Apollónův Athénský chrám
 Zpátky na obsah podkapitoly Posvátnou cestou
 Zpátky na obsah kapitoly DÉLOS
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY