Apollónův Athénský chrám

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

Hned vedle Velkého Apollónova chrámu Délských, tedy mezi ním a dalším chrámem, zvaným Porinos, postavili Athéňané v letech 421 až 417 před n. l. klasický chrám zasvěcený Apollónovi.

Ze stavby zbylo pramálo, maličko víc ze slavné sochařské výzdoby. V muzeu na Délu je z ní několik torz.

Poměrně kompletní je sousoší Únos Oreithyie, které zobrazuje mytickou scénu, jak thrácký vládce Severák (Boreás) unáší athénskou princeznu Oreithyi.

Je to athénská práce z raně klasické doby, z let 421 až 417 před n. l., bylo to střední akroterion z východní strany Apollónova chrámu Athéňanů na Délu.

 Souvisle číst: Apollónův chrám Porinos
 Zpátky na obsah podkapitoly Posvátnou cestou
 Zpátky na obsah kapitoly DÉLOS
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY