Apollónův chrám Porinos

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

Severně od ostatních stál nejmenší a nejstarší z této trojice Apollónových chrámů, zvaný podle materiálu stavby „Porinos“, z let 550 až 525 před n. l. Athéňané jej postavili z pórovitého kamene už koncem archaické doby, a to na místě staršího naxijského Apollónova chrámu. Je tím jasně vyjádřena snaha o střídání vlády nad Délem, ale i kontinuita kultu Apollóna.

Chrám prý z předchozí stavby převzal také poklad. Z jeho budovy ovšem do naší doby zbylo jen o málo více než z pokladu .

 Souvisle číst: Pokladnice
 Zpátky na obsah podkapitoly Posvátnou cestou
 Zpátky na obsah kapitoly DÉLOS
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY