Pokladnice

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

Na posvátných místech se stavěly také pokladnice, obecně známé jsou pokladnice Athéňanů nebo Sifnijských v Delfách. Jedním z důvodů bylo bezpečí pokladů. Dalším důvodem zase zvýšení lesku mateřské obce, neboť při poutích všichni Řekové viděli zdobnost budovy a věděli, že v ní je poklad. Neměli bychom však zapomínat na ještě jeden motiv: umístěním pokladu na posvátné místo taky roste sakrální moc onoho místa.

Na Délu stály pokladnice severně a severovýchodně od Apollónových chrámů. Dodnes tam jsou k vidění základy pěti pokladnic (tři z nich mám nafocené). Za nimi stála délská radnice (búleutérion).

S athénskými poklady bývaly na Délu potíže. Když se roku 478 před n. l. transformovala dříve spíše náboženská námořní amfyktiónie na protiperskou alianci řeckých městských států, byla její pokladnice svěřena právě posvátnému Délu. Poklady byly v chrámech a v přilehlých pokladnicích. Na Délu se odehrávala také jednání zástupců spolku, proto historici nazvali tuto alianci Délský spolek, i když věcně šlo o athénský spolek. Byl kontrolovaný Athénami, ba sám Délos se rychle dostal pod úplnou nadvládu Athén. A roku 454 před n. l. Periklés přenesl spolkovou pokladnici do Athén (formálně kvůli jejímu zabezpečení před Peršany) a peníze použil na athénské stavby. Při tom prý byly z Délu odvezeny i mnohé kulturní poklady.

 Souvisle číst: Artemidin chrám
 Zpátky na obsah podkapitoly Posvátnou cestou
 Zpátky na obsah kapitoly DÉLOS
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY