Chrámy Apollóna Délského

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání
 info - stránka bez jednoznačného pokračování

Apollón se narodil na Délu, i když samozřejmě nejen tam, ale ty jiné verze, třeba lykijskou, teď necháme stranou. K Apollónově poctě byla zbudovaná řada chrámů přímo na Délu. Tam se k oslavě Apollóna konaly také poutní slavnosti, theórie (viz Theórie a tradice o ní). Jedním z úkolů účastníků slavností snad bylo také zpřítomnění poutního zážitku doma, ve vlastní obci, neboť všichni na Délos plout nemohli. I mimo Délos proto vznikaly svatyně, které měly doma připomínat Apollónovo narození na vzdáleném a špatně dostupném Délu, takzvaná Délia, chrámy Apollóna Délského. Podobně tomu bylo s chrámy Apollóna Pýthijského, které připomínaly a zpřítomňovaly Apollónovy činy v Delfách.

Podobně tomu bylo s chrámy Apollóna Pýthijského, které připomínaly a zpřítomňovaly Apollónovy činy v Delfách. Podobně se stavěly připomínky Démétřina příběhu v Eleúsině – a podobná je praxe třeba kapliček Panny Marie Lurdské, stavěných koncem 19. století v mnoha katolických kostelech.

Délií je mnoho. Paradoxně jich je nejvíc právě tam, odkud to na Délos není nijak moc daleko, tedy na Kykladách. Známe například Délion na Paru. Není však Délion jako Délion. Například naxijský chrám Apollóna Délského je sice Délion, ale jeho ambice jsou větší. Je prvním mezi Délii, protože to, co je ambicí každého Délia, totiž zpřítomnit Apollóna z Délu přímo fyzicky, umocňuje až k tomu, že hodlá Apollóna přilákat na Naxos rovnou od mytických Hyperborejců.

 Souvisle číst: v typickém případě exkurz Orientace naxijského Apollónova chrámu
 Zpátky na obsah podkapitoly Chóra Naxijských
 Zpátky na obsah kapitoly NAXOS
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY