Ostrovy v okolí Paru

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

Paros tvoří s řadou dalších ostrovů a ostrůvků jakési samostatné souostroví v rámci Kyklad. (Analogické je to u jeho východního souseda Naxu, ale ostrovy kolem Paru jsou na jihozápad od Paru, zatímco Malé Kyklady kolem Naxu jsou jihovýchodně od něj. Je to skoro zrcadlová symetrie této části kykladské krajiny.)

Bohužel jsem na žádném z oněch ostrovů v okolí Paru zatím nebyl, takže jsem odkázaný na vnější pohled. V pořadí vzdálenosti od Paru to jsou Saliagos, Antiparos a Despotiko neboli Moschos.

 Souvisle číst: Saliagos
 Zpátky na obsah kapitoly PAROS
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY