Saliagos

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

Saliagos je neobydlený ostrůvek u východního pobřeží Paru, na severu úžiny mezi Parem a Antiparem. V pozdním neolitu, nejpozději od roku 5000 před n. l., zde bylo buď sídlo tehdejších obyvatel, nebo spíše posvátné místo. V rané době bronzové totiž Kyklaďáci milovali ostrůvky blízko pobřeží většího ostrova (např. Palatia u Naxu) a měli tam významná posvátná místa (Daktylion u Keru). V případě Saliagu šlo o hodně maličký ostrůvek (130 × 70 m), na jakém bychom nečekali příhodné podmínky pro život. Je dost zarostlý vegetací, ale stejně nemohl uživit tolik lidí, aby to bylo úměrné množství nalezených artefaktů. Naleziště na Saliagu se nachází v západní až jihozápadní části ostrůvku.

Nálezy ze Saliaga

V muzeu v Parikii jsme už potkali „Lady of Saliago" i další nálezy z tohoto místa, včetně malovaných keramických nádob. Několik dalších je v albu.

 Souvisle číst: Antiparos
 Zpátky na obsah kapitoly PAROS
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY