Délos, geografie a geologie

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání
 exkurz - stránka bez jednoznačného pokračování

Uvnitř Kyklad je malé lokální souostroví: Mykonos, Délos, Rhéneia a malinká Hekaté.

Délos je maličký, leč výsostně posvátný ostrov. Je to vlastně skála dlouhá 4,5 km, s největší šířkou skoro 1,3 km, orientovaná skoro přesně severo-jižně; posvátný okrsek je na západním pobřeží. Nejvyšší vrchol – svatá hora Kynthos – dosahuje výšky 113 m. Kdo by se smál „výšce“ posvátné hory, usvědčil by se tím leda z toho, že nezažil výstup po schodišti v žáru slunce a většinou silném větru – a výhled z vrcholu na mnoho okolních ostrovů pod temně modrou oblohou. Materiálem je kupodivu hornina podobná žule, granodiorit a podobné granitoidy, takže při pohledu k zemi nečekaně připomíná naši Vysočinu, ale jenom při pohledu k zemi. Větráním granodioritu v geologicky dlouhé době vznikají „mísečky“, viz exkurz Mísečky. Kromě těchto hornin, které zde vypadají jako u nás doma, je zde také břidlice a rula, které bychom však málem nepoznali: světle šedá, kompaktní, velice tvrdá a lesklá hornina.

Na konci posvátné cesty bývalo jezero, s palmou Apollónova narození. V úbočí Kynthu je potok a bývala tam i studánka. Přesto se na Délu stavěla řada vodních cisteren v antickém smyslu slova, tedy zděných nádrží na zachycování zimní dešťové vody a její uchování přes rok, samozřejmě v nevalné kvalitě, protože v pozdější antice zde počet lidí přerostl rozumnou míru. Mořské vody v průzračné kvalitě je všude kolem dost.

Úžina mezi Délem a Mykonem je široká asi 2 km, patří však k nebezpečným místům Egeidy; jsou tam mořské proudy a četné útesy, nelze tedy doporučit pokus o přeplavání. Obydlená posvátná část Délu s přístavem je z opačné strany než od Mykonu, takže se Délos musí ještě obeplout úžinou mezi ním a Rhéneiou i maličkou Hekatou, kde je mělko a z vody trčí četná skaliska. Proto se na Délos nedostanou větší lodě, navíc je i v přístavu dost mělko. Délos je prostě špatně dostupný, i když se už nepohybuje, ba díky mapám dobře víme, kde je.

Na tak malém ostrově si lze užít nejen přímé zkušenosti ostrova, ale také toho, že je zde na všechno dobře vidět. Nejsou tu ani stromy nebo větší keře, krom palmy na místě Apollónova narození a tamaryšků na místě bývalého posvátného jezera. Všechno je zmenšené, leč přesto majestátní, a současně odkryté pohledu, takže každý může jasně vidět to, co jinde je skryté vegetací, lidskou činností a hlavně rozložením na větší ploše. Navíc je tady minimální jak sedimentace, tak denudace (obnažování terénu erozí), takže skoro všechno je v podobné úrovní, jako bývalo, jen místy se muselo za antikou trochu kopat.

 Souvisle číst: v typickém případě exkurz Délos, archeologie a historie nebo rovnou Posvátnost Délu a její proměny
 Zpátky na obsah podkapitoly Délos vizuálně a literárně
 Zpátky na obsah kapitoly DÉLOS
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY