Naxijské archaické sochy ve světě

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

Díla naxijské sochařské školy se najdou po celém světě. Z Národního muzea v Athénách znovu zmíníme aspoň velkou a velice ranou koré z poloviny 7. století před n. l. Je mírně nadživotní, aspoň co se týče vertikální dimenze. Je totiž stylizovaná velice ploše, což připomíná starší xoana (až potud zůstáváme v žánru řeckých archaických plastik, ba téměř připomíná dávné kykladské idoly, čímž jsme už tento žánr opustili a vkročili do říše čirých dohadů). Je však opatřená nápisem: „Níkandra z Naxu Artemidě na Délos.“ Naxijská dívka nebo žena, jistě ne chudá, věnovala na Délos Artemidě k chrámu tuto idealizovanou podobu. V athénském národním je evidovaná přímo symbolicky: N 1.

Množství naxijských kúrů, které vystavuje Archeologické muzeum na Délu, protože se na tomto posvátném ostrově našly jako naxijské dary svatyním, si tady připomeneme alespoň jedním menším torzem.

Z Naxu pochází slavný kúros z Mélu, vystavovaný v Athénách – a zřejmě taky kúros z Megara Hyblaea v Syrakúsách na Sicílii. [1]

Pěkné torzo naxijského kúra je v Berlíně, v Altes Museu. Viz Naxijský kúros v Berlíně.

V pařížském Louvru stojí za zmínku torzo naxijského kúra v přibližně životní velikosti z poloviny 6. století před n. l. [2]

Kúry z Naxu nalezené v Boiótii hostí Národní archeologické muzeum v Athénách i Archeologické muzeum v Thébách. [3]

V Archeologickém muzeu v Delfách skončila Sfinga Naxijských, reprezentativní dar Naxu svatyni v Delfách.

Vedle velkých mramorů se z Naxu vyvážely také drobné bronzy, například Apollón, nalezený ve svatyni Ptóon v Boiótii. Je to naxijská práce z doby kolem roku 510 před n. l., vystavovaná v Národním archeologickém muzeu v Athénách.

Mnohem víc fotek mnoha artefaktů je v oddílech alba (které ovšem zahrnuje i významnější naxisjké památky vystavované na Kykladách, zvláště na Délu). [4]

 Souvisle číst: Starokřesťanský reliéf betlémské scény nebo rovnou na MALÉ KYKLADY
 Zpátky na obsah podkapitoly Z Naxu mimo Naxos
 Zpátky na obsah kapitoly NAXOS
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY