Pausaniás I, 18, 5

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

Pausaniás, Cesta po Řecku I, 18, 5

Přeložila Helena Businská

V blízkosti [v Athénách, u dolní části města] byl vybudován chrám Eileithyie, která prý přispěchala od Hyperboreů na Délos pomoci rodící bohyni Létó, a od Délských prý poznali její jméno ostatní lidé. Délští obětují bohyni za zpěvu Ólenova hymnu. Kréťané však tvrdí, že se Eileithyia narodila v knósském Amnisu a že je dcera Héřina. Jediní pak Athéňané zahalují sochy této bohyně rouchem, sahajícím po paty. Dvě jsou z nich podle podáni místních žen krétského původu a věnovala je Faidra, třetí, nejstarší, přivezl prý z Délu Erysichthón.

πλησίον δὲ ᾠκοδόμητο ναὸς Εἰλειθυίας, ἣν ἐλθοῦσαν ἐξ Ὑπερβορέων ἐς Δῆλον γενέσθαι βοηθὸν ταῖς Λητοῦς ὠδῖσι, τοὺς δὲ ἄλλους παρ' αὐτῶν φασι τῆς Εἰλειθυίας μαθεῖν τὸ ὄνομα· καὶ θύουσί τε Εἰλειθυίᾳ Δήλιοι καὶ ὕμνον ᾄδουσιν Ὠλῆνος. Κρῆτες δὲ χώρας τῆς Κνωσσίας ἐν Ἀμνισῷ γενέσθαι νομίζουσιν Εἰλείθυιαν καὶ παῖδα Ἥρας εἶναι· μόνοις δὲ Ἀθηναίοις τῆς Εἰλειθυίας κεκάλυπται τὰ ξόανα ἐς ἄκρους τοὺς πόδας. τὰ μὲν δὴ δύο εἶναι Κρητικὰ καὶ Φαίδρας ἀναθήματα ἔλεγον αἱ γυναῖκες, τὸ δὲ ἀρχαιότατον Ἐρυσίχθονα ἐκ Δήλου κομίσαι.

 Zpátky na obsah podkapitoly Délos vizuálně a literárně
 Zpátky na obsah kapitoly DÉLOS
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY