Parské Délion

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

Nejeden kykladský ostrov má své Délion, tedy chrám Apollóna Délského, asi podobně, jako kdekterá evropská ves má v kostele betlém. (Viz info Chrámy Apollóna Délského.) Velkolepé Délion uvidíme na Naxu. To parské je zasvěceno nejen Apollónovi, ale také Artemidě. Nachází se samozřejmě na vršku, s výhledem na Délos, i když svatyně není přímo nad mořem. Cíl cesty je patrný už od jachetního přístavu v Parikii, ale pak až pod místo samo vidět není. Cesta ke svatyni není obtížná, ani navigačně, je to od přístavu asi 3 km po silničkách, nejmíň o 150 m nahoru. Odměnou je ale spíš jen vyhlídka na město a záliv cestou, vyhlídka na velkou část ostrova z místa samého a slast z vykonané poutě.

Svatyně Artemidy a Apollóna Délského byla založena v 9. nebo 8. století před n. l. Nejstarší chrám byl postaven v 6. století před n. l., a nejspíš v raném 5. století před n. l. byl nahrazen jiným. Ten byl zasvěcený Apollónovi Délskému. Byl z parského mramoru a zabíral plochu 9,5 × 6 m. Našla se tu také inskripce s věnováním Athéně Kynthijské, tedy zřetelná ozvěna kultu na vrcholu Délu. Svatyně na východ od chrámu byla zasvěcena Artemidě. V okolí byla nalezena pozdně archaická socha bohyně Artemis), která je teď v lapidáriu muzea v Parikii. Nedaleko je také otevřená svatyně velikosti 2,50 × 2 m.

Dalších nálezů z těchto míst, a to od doby kolem roku 800 před n. l. do konce antiky, je v Archeologickém muzeu v Parikii na Paru nepřeberně. Pro ty drobné udělali zvláštní skříň, ale nevešla se do ní ani půlka z nich. Za upozornění stojí dva pěkné, které jsme si zatím v muzeu neprohlíželi: Skyfos se zvířaty a hlavně miniaturní mramorový stoleček z raně klasické doby, který je buď zmenšenou maketou slavnostního stolu, nebo rituálním předmětem na odkládání něčeho.

Víc fotek z cesty, místa samého i nálezů z něho je v albu.

 Souvisle číst: Apollón Pýthijský a Asklépion
 Zpátky na obsah kapitoly PAROS
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY