Platón, Kritón 43d

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

Platón, Kritón 43 c-d

Přeložil František Novotný

Sókratés: Snad už připlula loď z Délu, po jejímž příjezdu mám zemřít?

Kritón: Ne, ještě nepřijela, ale jak se mi zdá, připluje dnes, podle toho, co oznamují někteří příchozí od Súnia, kteří ji tam opustili. Z těchto zpráv je tedy zřejmé, že připluje dnes, a tak nazítří ti nastane, Sókrate, rozloučit se se životem.

{ΣΩ.} Τίνα ταύτην; ἢ τὸ πλοῖον ἀφῖκται ἐκ Δήλου, οὗ δεῖ ἀφικομένου τεθνάναι με;

{ΚΡ.} Οὔτοι δὴ ἀφῖκται, ἀλλὰ δοκεῖν μέν μοι ἥξει τήμερον ἐξ ὧν ἀπαγγέλλουσιν ἥκοντές τινες ἀπὸ Σουνίου καὶ καταλιπόντες ἐκεῖ αὐτό. δῆλον οὖν ἐκ τούτων [τῶν ἀγγέλων] ὅτι ἥξει τήμερον, καὶ ἀνάγκη δὴ εἰς αὔριον ἔσται, ὦ Σώκρατες, τὸν βίον σε τελευτᾶν.

 Zpátky na Podání o theórii u Platóna
 Zpátky na obsah podkapitoly Theórie
 Zpátky na obsah kapitoly DÉLOS
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY