Hérodotos I, 61

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

Hérodotos, Dějiny I, 61

Přeložil Jaroslav Šonka

Když se řečeným způsobem zmocnil Peisistratos samovlády, podle dohody s Megaklem se oženil s jeho dcerou. Protože však měl mladistvé syny a protože se o Alkmaiónovcích říkalo, že jsou stiženi kletbou, nechtěl, aby se mu z nové manželky rodily děti, nestýkal se s ní, jak je obyčej. Žena to zpočátku tajila, později však, ať už se jí matka na to ptala nebo ne, řekla to své matce a ta svému muži. Megaklés těžce nesl, že ho Peisistratos zneuctil, a jak byl rozhněván, smířil se se vzbouřenci.

Jakmile se Peisistratos dozvěděl, co se proti němu chystá, odešel ze země nadobro a po příchodu do Eretrie se radil se svými syny. Zvítězilo mínění Hippiovo, že je třeba samovládu získat zpět, a tak sbírali dary z měst, která jim byla od dřívějška zavázána. Mnohá města poskytla značné peníze, ale daleko nejvíce je předčili svým darem peněz Thébané. Mezitím uplynul čas a zkrátka řečeno měli vše připraveno k návratu. Přišli i argejští žoldnéři z Peloponnésu a dobrovolně se dostavil i jeden muž z Naxu, jménem Lygdamis, který projevil velikou ochotu, neboť přivezl peníze i mužstvo.

Ἀπολαβὼν δὲ τὴν τυραννίδα τρόπῳ τῷ εἰρημένῳ ὁ Πεισίστρατος κατὰ τὴν ὁμολογίην τὴν πρὸς Μεγακλέα γενομένην γαμέει τοῦ Μεγακλέος τὴν θυγατέρα. Οἷα δὲ παίδων τέ οἱ ὑπαρχόντων νεηνιέων καὶ λεγομένων ἐναγέων εἶναι τῶν Ἀλκμεωνιδέων, οὐ βουλόμενός οἱ γενέσθαι ἐκ τῆς νεογάμου γυναικὸς τέκνα ἐμίσγετό οἱ οὐ κατὰ νόμον. Τὰ μέν νυν πρῶτα ἔκρυπτε ταῦτα ἡ γυνή, μετὰ δέ, εἴτε ἱστορεούσῃ εἴτε καὶ οὔ, φράζει τῇ ἑωυτῆς μητρί, ἡ δὲ τῷ ἀνδρί. Τὸν δὲ δεινόν τι ἔσχε ἀτιμάζεσθαι πρὸς Πεισιστράτου. Ὀργῇ δὲ ὡς εἶχε αταλλάσσετο τὴν ἔχθρην τοῖσι στασιώτῃσι.

Μαθὼν δὲ ὁ Πεισίστρατος τὰ ποιεύμενα ἐπ' ἑωυτῷ ἀπαλλάσσετο ἐκ τῆς χώρης τὸ παράπαν, ἀπικόμενος δὲ ἐς Ἐρέτριαν ἐβουλεύετο ἅμα τοῖσι παισί. Ἱππίεω δὲ γνώμῃ νικήσαντος ἀνακτᾶσθαι ὀπίσω τὴν τυραννίδα, ἐνθαῦτα ἤγειρον δωτίνας ἐκ τῶν πολίων αἵτινές σφι προαιδέατό κού τι. Πολλῶν δὲ μεγάλα παρασχόντων χρήματα Θηβαῖοι ὑπερεβάλοντο τῇ δόσι τῶν χρημάτων. Μετὰ δέ, οὐ πολλῷ λόγῳ εἰπεῖν, χρόνος διέφυ καὶ πάντα σφι ἐξήρτυτο ἐς τὴν κάτοδον. Καὶ γὰρ Ἀργεῖοι μισθωτοὶ ἀπίκοντο ἐκ Πελοποννήσου, καὶ Νάξιός σφι ἀνὴρ ἀπιγμένος ἐθελοντής, τῷ οὔνομα ἦν Λύγδαμις, προθυμίην πλείστην παρείχετο, κομίσας καὶ χρήματα καὶ ἄνδρας. Souvisle číst: exkurz Hérodotos I, 64, nebo exkurz Naxijská příroda, nebo rovnou Chóra Naxijských

Vítejte na ostrově proměnění!

NAXOS

Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: Pouť na Délos a Kyklady