Od neolitu do konce střední doby bronzové v muzeu na Mélu

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

Neolit a raná doba bronzová

Obsidiánových ostří je tu nepřeberně. Časově je to neolit a raná doba bronzová. Kdyby toho člověk neviděl ještě víc v hornickém muzeu v Adamas, tak by myslel, že to je možné maximum.

Víc fotek z taně kykladská kolekce muzea je oddílu alba.

Keramika rané doby bronzové I-II

Starokykladského nádobí tu zase není až tolik, ani tak moc pěkného, zato je mezi ním i jakási pícka. Specifikum Mélu stojí napřed na obsidiánu, pak na prolínáních mínojské a kykladské kultury konce rané doby bronzové, na mínojském rozvoji přes střední do začátku pozdní doby bronzové a nakonec na jeho achájském překrytí v pozdní době bronzové.

Kuriozuity z rané doby bronzové

Je tu i řada předmětů, které se muzeum neodvažuje zařadit přesněji než „raná doba bronzová“. Například model domu a model lodičky, obojí udělané ze sopečného tufu.

Keramika rané doby bronzové III

Mélos má trochu specifickou chronologickou terminologii: První dvě epochy rané doby bronzové (EC I až II) se tady určují jako „pre-Phylakopi“ nebo "proto-Phylakopi", závěr rané doby bronzové (EC III) jako „Phylakopi I“.

Z této vrstvy (EC III) tady jsou pěkně malované džbány z Fylakopi (Phylakopi I) i poněkud zvláštní nálezy z Rivari

Nálezy z Rivari

Nálezy z Rivari: Keramická láhev, keramická kandila a keramický domek na muří nožce.

Rivari je pohřebiště končící starokykladské, nebo spíše už směsné mínojsko kykladské kultury, na opačné straně Laguny než Plaka.

Keramika z předělu rané a střední doby bronzové

Ještě hezčí nádobí se objevuje přímo na předělu rané a střední doby bronzové (tady je to Phylakopi I až II), tedy kolem roku 2000 před n. l. Malované džbány, bohatěji zdobené větší nádoby a elegantní „mélské misky“.

Keramika ze střední doby bronzové

Leccos z toho pak pokračuje ve střední době bronzové (Phylakopi II), navíc se objevuje zvláštní světlá keramika.

 Souvisle číst: Pozdní doba bronzová
 Zpátky na obsah kapitoly MÉLOS (Milos)
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY