Starokřesťanské památky Kyklad

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

Na Kykladách najdeme několik starokřesťanských památek z doby 2. a 3. století, např. poměrně rozsáhlé katakomby na Mélu.

Památek nejstarších fází rané byzantské kultury (z doby Konstantinovy až Justiniánovy, tedy od 4. do poloviny 6. století) je zde mnoho, včetně velkých a dobře zachovaných staveb, reliéfů a fresek. Nejvýznamnější starokřesťanskou až raně byzantskou památkou Kyklad je nepochybně komplex poutního chrámu Panagia Ekatontapiliani v Parikii na Paru, zahrnující i baptistérium z 4. století. Baptistéria, tedy bazénky pro křest, se původně stavěla vedle kostela.

Malá starokřesťanská bazilika byla kupodivu i na Délu, dokonce v blízkosti Dionýsova chrámu a jeho falické výzdoby. Půvabné jsou pradávné venkovské kostely, které byly jen málo přestavované, takže působí téměř orientálně. Za nejpůsobivější považuji chrám Panagia Drosiani v Moni na Naxu, z 5. a 6. století. Jindy zase byla velice raná památka zastavěna do pozdějšího byzantského chrámu, což je typické pro Paros a zvláště Naxos. Na Naxu, kousek pod jeskyní božího (Diova) narození, potkáme také místo, odkud pochází jedno z nejstarších zobrazení betlémské scény (viz Starokřesťanský reliéf betlémské scény), dnes uložené v Athénách.

Na odlehlém ostrově Astypalea (formálně nyní mimo Kyklady) uvidíme vedle malé baziliky a baptistéria i velkou starokřesťanskou nebo raně byzantskou mozaiku, asi z 5. století), na které je Kristus zobrazen uprostřed zodiaku, obklopený apoštoly a pelikány.

Na řadě ostrovů se v Justiniánově době (rané 6. století) zbylé archaické chrámy naveliko přestavovaly na křesťanské baziliky.

 Souvisle číst: Byzantský středověk
 Zpátky na obsah kapitoly NAPŘED O KYKLADÁCH
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY